Servisní menu Siemens ME45
kontrolujte a opravujte nás, prosím:
s45@quick.cz
přičemž se omlouváme za opožděné reakce


Poslední aktualizace: 27.10.2002 14:30

Tyto stránky byly vytvořeny podle nedostižného vzoru C35i legend by GasBag


S45
Zde najdete popis SM pro S45

GPRS Service Menu 2
GPRS Service Menu 2


 
Menu Configuration Idle1 Idle2 Dedicated1 Dedicated2 CSD ST Accessories IrDA Audio GPRS1 GPRS2 L1RR Charge (S)Exit History History GPRS SAT Commands
 
up  Monitor menu

Pro každou jednotlivou kartu SIM lze z jejího kódu IMSI (pečlivě ale zbytečně utajovaným algoritmem) vypočítat dvě zvláštní "telefonní čísla". Výpočet obvykle provádí firma Siemens AG, avšak nechcete-li tuto firmu obtěžovat, můžete použít rychlejší a snadnější postup:

Stáhněte si aktivační freeware program ze stránky jednoho z autorů. Díky velkorysosti obou autorů - Greenstone & DarkBear - si lze stáhnout dokonce zdrojové texty v jazyce C. Pokud odkaz na stránky autorů selže, můžete si nouzově stáhnout kopii, která ovšem nemusí být v nejnovější verzi.

Aktivace spočívá v zápisu jednoho z vypočítaných čísel na poslední pozici telefonního seznamu v SIM (seznam SM). Na jménu této položky nezáleží (alespoň ne zjevně) a znáte-li IMSI své karty, můžete číslo zapsat ručně, takže vlastně nepotřebujete ani kabel. Máte-li vice karet SIM, můžete si aktivační čísla vypočítat pro každou z nich.

Je-li takováto karta v některém z mnoha typů telefonu Siemens při jeho zapnutí, bude možné zobrazit servisní menu stiskem menu a klávesy * nebo #. To, které z obou čísel jste do karty SIM zapsali, ovlivní rozsah servisního menu.

Jedno z čísel povoluje omezené  servisní menu (viz šedá oblast na schematu), obsahující pouze dvě položky:

Druhé číslo povoluje plné servisní menu obsahující jednu pevnou položku Configuration a deset dalších položek, které lze povolit nebo zakázat v podmenu Configuration.
 

up  Podmenu konfigurace

Následující položky zapínají/vypínají přítomnost deseti položek v servisním menu:

Následující položky zapínají/vypínají režimy a funkce: 
Režim bez hovoru (1/2)
up

CH Číslo kmitočtového kanálu *) RX RXLEV Reception Level, příjmová úroveň [dBm] G Podpora GPRS (- je bez podpory), pamatuje si poslední hodnotu TA (Timing Advance) z minulého spojení (v režimu bez hovoru se nemění)

CI Cell Identity, identita buňky (hex)
C1 Path-loss kritérium xx Technologický typ SIM? (zde 93)

LAI Local Area Identity, identita místní zóny
   MCC Mobile Country Code, kód země (zde 23F4 = 324)
   MNC Mobile Network Code, kód sítě (zde 05 = 50)
   LAC Local Area Code, kód zóny (zde 0538)

TXPWR Allowed Transmit Power, povolený přenosový výkon [dBm]
RXAM Reception Accetable Minimal Level, minimální příjmová úroveň [dBm]

C2 Cell-reselection kritérium
BSPA multiframe je vlastnost sítě, která určuje, jak často se mobil musí přepínat na příjem. Rozsah je 2 až 9, nejběžnější sítě používají multifrane=6. Nižší hodnoty znamenají vyšší spotřebu.
BA BCCH Allocation
 
Režim bez hovoru (2/2)
up

CH Číslo kmitočtového kanálu *)
RL RXLEV přijímací úroveň [dBm]
C1 Path-loss kritérium
C2 Cell-reselection kritérium
N NCC National Color Code, kód národní barvy (0 - 7)
B BCC Base Station Color Code, kód BTS barvy (0 -7)

S běžná buňka
1 - 6 šest nejsilnějších sousedních buňek
 
Režim během hovoru (1/2)
up

Číslo běžného hovorového kanálu *) (000 = hopping)
TS Time Slot (v kanálu se střídá 8 časových slotů)
TA Timing Advance, časový předstih (1 jednotka = asi 3,66µs = asi 547 m)
PL Power Level, výkonová úroveň pro přenos z mobilu do BTS [PL]

RX  Reception Level, příjmová úroveň běžného hovorového kanálu [dBm]
CI Cell Identity, identita buňky (hex)
S Synchronizační burst

CO Číslo řídícího kmitočtového kanálu *)
RX Reception Level, příjmová úroveň řídícího kanálu [dBm]
F2 Coding algorithm (H1=HR, F1=FR, F2=EFR, FD=CSD data)

LF Hodnota C1 při nepřerušovaném přenosu z BTS
LS Hodnota C1 při přerušovaném přenosu z BTS
QF Kvalita spojení při nepřerušovaném přenosu z BTS [% bit error rate]
QS Kvalita spojení při přerušovaném přenosu z BTS [% bit error rate]

LAI Local Area Identity, identita místní zóny
   MCC Mobile Country Code, kód země (zde 23F4 = 324)
   MNC Mobile Network Code, kód sítě (zde 05 = 50)
   LAC Local Area Code, kód zóny (zde 0538)
 
Režim během hovoru(2/2)
up

CH Číslo kmitočtového kanálu *)
RXL RXLEV Reception Level [dBm]
NCC National Color Code, národní barva (0 - 7)
BCC Base Station Color Code, barva BTS (0 - 7)

S běžná buňka
1 - 6 šest nejsilnějších sousedních buňek
 
Monitor CSD

Monitor CSD připojení
 
Monitor připojení

Monitor připojení kabelem a infra
 
Příslušentství
up

Informace o připojeném příslušentství
Náhlavní souprava, datový kabel, automobilová sada, nabíječka apod.
 
IrDA monitor

Monitor IrDA
 
Audiomonitor
up

Po stisku levého kontextového tlačítka lze zadávat dekadické číslice, ale o významu se jen dohaduji
 
Monitor GPRS 1/2

0000 Kanál BCCH (C0) G Podpora GPRS (- je bez podpory) - Kanál PBCCH (zde není) - PBCCH timeslot (0-7, H u hopingu, zde není) 4 Priority Access (0-4)

23001 MCC/MNC 361A LAC 6762 CI (hex)

NC0 Network Control Order (0-2) NM2 Network Mode (1-3) 01 Hodnota TA (0-63, - je bez podpory) - Timeslot TA (0-7, zde bez podpory) 84 Routering Area Code - RAC (hex)

xxxx---- Timesloty down (0-7, x - obsazené) I RCL mód down (A - potvrzovaný, U - nepotvrzovaný, I - idle) - Kódové schéma down (CS-1,2,3,4) 0000 Kanál PBCCH (H u hopingu)

--x----- Timesloty up (0-7, x - obsazené) I RCL mód up (A - potvrzovaný, U - nepotvrzovaný, I - idle) - Kódové schéma up (CS-1,2,3,4) d MAC mód (F - fixní alokace, D - dynamická, E - rozšířená dynamická)

R GMM - GPRS Mobility Management (R - ready, S - standby) 0/22 Hodnota časovače GMM ready - jednotky (0 - 2sek, 1 - 1min, 2 - 6min., 7 - deakt.)/hodnota (dec) 2/09 Hodnota periodického časovače RAU - jednotky (0 - 2sek, 1 - 1min, 2- 6min, 7 - deakt.)/hodnota (dec) 0 Šifrování GPRS (0 - vypnuto, 1 - zapnuto) 0 Rozhraní Gs (0 - nefunkční, 1 - funkční)
 
Monitor GPRS 2/2

1 Počet PDB kontextů (zobrazí jen první tři)

010.101.010.006 IP adresa

3 QoS třída spolehlivosti 4 QoS třída zpoždění 2 QoS třída priority 09 QoS propustnost ve špičce 31 QoS průměrná propustnost 11 LLC-SAPI (3,5,9,11) O O - mobilem vytvořený - MO (Mobile Originated) 1 - mobilem ukončený, vytvořený sítí - MT (Mobile Terminated)

QoS (Quality of Service) Parameters

internet.t-mobil APN (11 znaků), může být ještě zobrazen návratový kód (hex)
 
L1RR

Vůbec netuším o co jde :-(
 
Charge
up

VB Napětí baterie xxxx [mV]
CT Nabíječka
   0 = nepřipojena
   1 = připojena (piny 1-2 propojeny = automobilová)
   2 = připojena (piny 1-2 rozpojeny = standardní)
EX 
TB Měří odpor mezi zemí a prostředním vývodem baterie, který kóduje výrobce baterie
   082 = Panasonic
   150 = NEC
   270 = Sanyo
   560 = noname
   (skutečné hodnoty odporu se poněkud liší)
LS Stav nabíjení
   0=nabíječka nepřipojen
   1=rychlé nabíjení
   2=nabíjení jmenovitým proudem
   3=nabíjení sníženým proudem
   4, 5=nabito
AT Výrobce baterie
   1 = Panasonic
   2 = NEC
   3 = Sanyo
   4 = noname
TE Teplota prostředí poblíž obvodu VCXO xx,x [°C]
SB Indikace napětí na pinu 2 konektoru (kterým mobil přepíná velikost nabíjecího proudu z nabíječky)
   085 = rychlé nabíjení (1 A)
   000 = nabíjení sníženým proudem (50 - 100 mA)
LT Čítač doby nabíjení inkrementovaný každých 5 vteřin
PPV Průběh nabíjení (nabíjecí proud v %?)
   100 = rychlé nabíjení (po převážnou část doby nabíjení)
   098 = krátce před koncem rychlého nabíjení
   097 - 020 = pozvolné snižování proudu (trvá jen krátce)
   000 = nabíjení sníženým proudem nebo konec nabíjení
VMax Maximální (špičková) hodnota aktuálního napětí baterie (za posledních několik sec.)
mA Proudový odběr [mA]
AS Hodnota napětí pro automatické vypnutí z důvodu vybitého akumulátoru. Nejde o konstantu, hodnota je vypočítávána s ohledem na současné napětí a spotřebu.
TmE 
Cap Zbývající kapacita baterie v % (aktualizuje se zpravidla v delších intervalech a vždy po zapnutí).
mAh Spotřebovaná kapacita v mAh (zvětšuje se průběžně, při zapnutí se hodnota přepočítá - může se i značně změnit).

Tohle se asi těžko jednoznačně vysleduje, všechno berte s rezervou. Vztahy, mezi jednotlivými daty jsou příliš složité a zřejmě zahrnují různá časově závislá omezení, když VB>VMAX, když při NiMH TB překročí určitou hodnotu atd.
Příliš mnoho teorií
 
(S)Exit
up

Informace o posledním nečekaném vypnutí, například u legendární C35i
po vypnutí použitím telefonního čísla jako názvu při ukládání záznamu Stopek:
(S)Exit: FF00
PSW: 08 PID: 61
po vypnutí navolením Audiomonitoru během hovoru
(S)Exit: 55B0
PSW: 58 PID: 61
po vynulování stiskem <Delete>
(S)Exit: FFFF
PSW: FF PID: FF
 
Date/Time
up

Informace o programových modulech firmware.
 
History
up

27 čítačů
Lze znulovat.
Některé údaje se už podařilo objasnit Nobbimu:
http://www.nobbi.com/moni_sxxhist.htm

Některé položky se zdají zřejmé
(Reselection, HOF = handover),
o většině nemám jistotu
 
History GPRS
up

12 čítačů historie GPRS
Lze znulovat.
 
SAT Commands
up

SIM Application Toolkit Commands list.
Informace o provedených příkazech, kterými komunikuje SIM s mobilem.  Pokud tu nic zajímavého nevidíte, můžete si zkoušet zadávat příkazy kabelem místo SIM, máte více možností:
  • Zadávat AT^SSTK třeba z hyperterminálu (musíte ale nastudovat kódování)
  • Nobbi's Net Monitor (zadává za Vás příkazy pro měření a lokální info)
  • Srandička (zadává zase jiné neškodné příkazy ;-)*) Poznámka: Čísla kanálů GSM1800 jsou zobrazena nižší o hodnotu 337


Převod rozsahů chyb přenesených bitů
  QS/QF     0 1 2 3 4 5 6 7
  Chyby [%]     0.2   0.4   0.8   1.6   3.2   6.4   12.8   25.6  

Převod výkonové úrovně
  PL    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  GSM 900 [dBm]    43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5
[Watt]    20,00   12,60   8,00   5,00   3,20   2,00   1,30   0,80   0,50   0,32   0,20   0,13   0,08   0,05   0,03   0,02   0,013  0,008  0,005  0,0032 
  DCS 1800 [dBm]    30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
[mW]    1000   631   398   251   158   100   63   40   25   16   10   6,3   4   2,5   1,6   1  
Max. výkon mobilu v pásmu GSM 900 je 2 W (PL 5), takže hodnoty PL 0 - 4 (20 W - 3,2 W) se neuplatní.

      

up

snažíme se tu údaje jen identifikovat, ne je vysvětlovat,
všelijaké české GSM slovníčky zatím najdete všude jinde, jen ne tady,
docela pěkný je německý Nobbiho slovník


nemůžeme nepoděkovat

 DarkBear & Greenstone

stejně jako

 ovi
a jeho nedostižným stránkám
C35i legend by Gasbag,
které nám byly vzorem

 Norbert "Nobbi" Hüttisch,  Janus Christian Krarup,  Jazz,  Ing. Martin Perný,  Jan Pavelka  a taky Vám, ostatním spolupachatelům


Ivos C. a Honza K.