Zpět na hlavní stránkuÚmluva


Motto: „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“


§1. Poslání

1. Hlavním posláním SHB je setkávání členů, hra pěkných jednoduchých skladeb, společenská a odborná konversace.


§2. Členové

1. Členem Svobodného hudebního bratrstva (dále je SHB) se může stát každý občan Všehomíra, který neuspěl ve hře na moderní dechový hudební nástroj, a který se následně pokouší hrát na nástroj vyrobený před rokem 1700 nebo na jeho věrnou kopii.

2. Hráč se zavazuje, že se bude snažit odolat pokušením cvičit častěji než jedenkrát týdně, aby svou virtuositou neponižoval ostatní členy.


§3. Nástroje

1. Nástroje se dělí dle posledních organologických poznatků předního slezského odborníka prap. O.S. do tří skupin: hořlavé, nehořlavé a kombinované (hořlavé s klapkami z kovu). Hráči podle svých nástrojů tvoří zájmové podskupiny.

2. Ladící normál je historicky nezpochybnitelné a´=465 kmitů/s na začátku skladby s tolerancí +10 kmitů/s na konci skladby.


§4. Setkání

1. Setkání se zahajuje uvítacím přípitkem.

2. Na setkáních se hrají zásadně nové skladby, a to z listu a bez opakování. Kdo se ve hře ztratí, má smůlu a připojuje se až k další skladbě. Složitější skladby, kdy se k poslednímu taktu dostane pouze jeden hráč, se bez slitování vyřazují z archivu.

3. Při přehrávání skladeb se hráči řídí individuálními okamžitými emocemi, disposicemi a indisposicemi. Společný rytmus, ladění nebo frázování nejsou podstatné.

4. Frázování u vokálně-instrumentálních skladeb se obecně neřídí podle textu, nýbrž podle potřeby nádechu jednotlivých hráčů. Frázování dle textu by bylo považováno za falešnou solidaritu se zpěváky.

5. Víno dolévá nejmladší účastník setkání.


§5. Vystoupení

1. Hlavním posláním SHB je setkávání členů, hra pěkných jednoduchých skladeb, společenská a odborná konversace (viz §1). Vystoupení je tedy vybočení z běžného provozu SHB.

2. Kdo vystoupení ve slabé chvíli přislíbí, nechť jej kompletně zajistí, včetně kopírování not, nucení ostatních členů ke zkoušení atd.

3. Ostatní členové nechť důsledně dbají, aby se vybrané skladby nepřecvičily. Příliš nacvičený program nepřináší hráčům patřičné adrenalinové zážitky.

4. Domluvené pořadí skladeb, jejich forma a počty opakování repetic se na každé zkoušce vždy zásadně mění, aby se hráči udrželi ve střehu.

5. Na koncertech může kterýkoliv hráč podle momentálního rozpoložení a nálady bez oznámení změnit domluvené pořadí skladeb, jejich formu, rytmus, vypustit svůj part, odvážnější členové mohou zkusit též přejít do jiné tóniny.Finale: „SAEPE ETIAM OPTIME COGITATA PESSIME CADUNT“