TaeKwon-Do je moderní korejské bojové umění zaměřené především na obranu. Skládá se ze tří tisíc dvě stě přesně popsaných pohybů, úderů, kopů, seků, úhybů, pádů a podmetů. Dá se předpokládat, že je jedním z nejvyspělejších bojových umění vůbec. V TaeKwon-Do rozlišujeme dvě nosné linie: fyzickou a psychickou. To vyplývá již ze samotného názvu. První část slova "TAE" je označením pro kopy a práci nohou, "KWON" symbolizuje údery pěstí, rukou a třetí část "DO" skrývá opravdové umění, umění nalézt správnou cestu životem, nezkaženou životní filozofii. TaeKwon-Do není jenom uměním rozvíjejícím pouze fyzické schopnosti a dovednosti, ale je také cestou ke zdokonalování myšlení, sebeovládání, naplňuje sebeuspokojení a zdravou sebedůvěru, vede k nenucené přirozenosti. Klade nároky na rychlost a přesnost myšlení. Jedná se o dokonale propracovanou, vysoce efektivní techniku kopů, úderů, vpichů, úhybů a pádů. Je to cesta ke zdokonalování fyzických a psychických schopností každého jednotlivce. Cvičením tohoto dokonalého bojového umění, lze dosáhnout velké obratnosti, zvýšit svoji sílu a rychlost, zejména však každý zájemce dosáhne potřebné sebedůvěry, aby se dokázal účinně bránit nepříteli.

Cílem výuky je harmonický růst osobnosti. Vedle fyzického rozvoje jsou žáci vedeni i k technikám růstu v psychické oblasti. tyto dovednosti může každý zúročit v denním životě. Každý jednotlivec má šanci zvýšit svoji sebekázeň, získat umění uvolnit se nebo se naopak dokonale soustředit, zbavit se stresu nebo v okamžiku dokázat mobilizovat své psychické síly. Více jak 60 % všech lidí zajímajících se o bojová umění, cvičí TaeKwon-Do. Je organizováno pod hlavičkou několika světových asociací, které uznávají nejrůznější pravidla. Jedni se orientují na ryze sportovní styl, jiní na tradiční cvičení a většina světově uznávaných mistrů spojuje TaeKwon-Do s nejrůznějšími aspekty života. To, jek se dnes laická veřejnost může s tímto dokonalým stylem sebeobrany setkat, jsou především exhibiční vystoupení a filmové záznamy. Většinou jsou ale předváděny vrcholné a mistrovské kousky, které pro reálnou sebeobranu není nezbytné zvládnout. Tyto exhibice slouží především k ukázce toho, čeho jsou lidské tělo a mysl schopni dosáhnout. Na sportovních soutěžích nelze TaeKwon-Do spatřit celistvě, skutečně takové jaké je, a nelze ho zde zcela zhodnotit, protože je možné spatřit jen jednu jeho část - sportovní zápolení podle pravidel na body a reálná sebeobrana se na body počítat nedá. Nejrealističtější setkání s TaeKwon-Do je proto přímo v hodinách výuky, ne však ve škole pouze sportovní, kde se vyučují jen techniky pro "sportovní kolbiště". Až ve skutečné škole může člověk rozhodnout o smyslu TaeKwon-Do.

TaeKwon-Do je možno rozdělit do pěti částí

    l.      - povinné sestavy (tuly)
     ll.     - nácvik vlastních technik nohou a rukou
     lll.    - sebeobrana
     lV.  
- volný boj (macugi)
     V.   
- speciální přerážecí techniky

 TaeKwon-Do vzniklo v Koreji v roce 1955 a jedná se o jedno z nejmladších umění na světě vůbec. Dnes se předpokládá, že je jedno z nejdokonalejších a nejpropracovanějších umění. Hodně štěstí při jeho cvičení . . .
a