Ceník

 

Standardní tarif:
nástupné
20,-- Kč
 
Městský tarif:
nástupné
20,-- Kč
jízdné
16,-- Kč
  jízdné
20,-- Kč
čekání 1 min.
3,-- Kč
  čekání 1 min.
3,-- Kč

Městský tarif je určen pro jízdy na krátké vzdálenosti. Jízdy kratší, než-li 2 km.


Smluvní tarif:

Smluvní tarif se používá při přepravě osob a věcí na větší vzdálenosti. Zde se cena určuje předběžnou dohodou.

Například jízdy na vzdálenost 150km jsou za cenu okolo 10-12 Kč na 1 km placené jízdy, tj. 5-6 Kč za 1km při účtování všech ujetých kilometrů.
(Tarif autodopravců)

Smluvní tarif lze využít i při opakované, stálé přepravě na kratší vzdálenosti. (Svatby, oslavy, svoz zaměstnanců, atd.)