Historie TJ EMĚ

V roce 1909 byl založen fotbalový klub SK Mělník na Polabí soukromým podnikatelem panem Gabrielem - hlavním sponzorem.

Postupně sdružoval oddíly tenisu, házené,a basketbalu.

Po sjednocení tělovýchovy v roce 1957 vznikaly a sdružovaly se další oddíly jako veslování, turistika, volejbal, základní tělesná výchova, cyklistika, judo, karate, vodní motorismus, nohejbal, šachy, kulturistika, které vystupovaly pod názvem TJ. SPARTAK - Služba TOS Mělník I.

V roce 1962 výbor jednoty rozhodl o změně názvu na TJ EMĚ Mělník s hlavním sponzorem se stala Elektrárna Mělník.

V roce 1988 byl předán do užívání TJ EMĚ Letní sportovní areál na Podolí, který byl vybudován v akci “Z” za přímé účasti členů TJ EMĚ Mělník ve formě brigádnických hodin a sdružením finančních prostředků ve výši 755.000,- Kč od ČSTV.

V roce 1990 se osamostatnil tenis, pak veslování, oddíl kopané v roce 1995.

Současně v roce 1990 se TJ EMĚ Mělník přihlásila jako nástupnická organizace TJ. Spartaku - Služba TOS Mělník I.

V průběhu tohoto období zanikly některé oddíly jako vodní motorismus, nohejbal a pro nedostatek prostoru přešly oddíly kulturistiky a šachů pod SOKOL.

V průběhu tohoto období byly postupně zřizovány hospodářské činnosti - osobní i nákladní autodoprava, sběrna Sazky, provozování pohostinské činnosti, pronájem reklamních ploch, prodejna květin, které nám pomáhají udržet chod jednoty.

asnost