Web kočičího útulku BOCA v Bukovanech u Kyjova na Jižní Moravě

 


BOCA

utulek.boca@quick.cz
©2003 by M.K.

> Zpět <

O nás:

 

Jsme docela netradiční útulek pro kočky, který provozuje ve 
svém volném čase (mimo náročné hlavní zaměstnání) paní Dagmar Klimentová 
už od roku 1994 v Bukovanech u Kyjova (okres Hodonín).
V současnosti se paní Klimentová stará u sebe v rodinném domku 
a přilehlé zahradě cca o 50 kočiček. Jedná se o týraná a opuštěná 
zvířata nalezená v okolí bydliště paní Dagmar, nebo v okolí jejího 
zaměstnání. Hodně zvířat je obětavými lidmi zachráněno a přineseno 
do jejího domu, protože v blízkosti neexistuje žádný regulérní útulek 
zřízený obcí nebo městem. Nyní je však kapacita naplněna…

Co děláme:

Paní Dagmar se snaží všem nalezeným kočkám poskytnout přístřeší, 
stravu, veterinární péči a nezbytnou kastraci, která zabrání dalšímu 
množení koček a jejich následnému utrpení. Vše je hrazeno z výdělku 
paní Dagmar a peněžních darů, které nepravidelně dostává od několika 
příznivců útulku. Dále máme pokladničky v Břeclavské Hypernově.
Bohužel peníze nestačí ani na pokrytí nejnezbytnějších věcí. Přesto 
se díváme s nadějí do budoucna, kdy bychom chtěli upravit dům a 
zahradu lépe pro potřeby koček.

Co nás bolí:

V současnosti je přeplněna kapacita útulku a chybějí finanční prostředky. Bohužel se nedostává peněz na některé dražší veterinární zásahy, 
např. očkování všech zvířat si nemůžeme dovolit. To je asi nejdůležitější.
Další problémy vyplývají z nepochopení lidí v obci pro naši činnost. 
I když je podle kompetentních osob (hygiena, veterinární správa…) 
v našem útulku vše v pořádku a dle našeho nejlepšího vědomí nijak 
nesnižujeme provozováním útulku komfort bydlení sousedů, natož celé 
obce, existuje ve vesnici určitá nevraživost k naší práci. Ta se 
bohužel kromě verbálních útoků na adresu p. Klimentové projevuje 
také ničením jejího majetku a různými naschvály. Zastání jsme rozhodně 
nenašli ani u starosty obce, spíše naopak. V současnosti se např. 
vede spor o výstavbu plotu v zahradě oddělující sousedy…