Květa Krutinová Květa Krutinová maturovala v roce 1957. Členkou OK1KSP v letech 1953 až 1957. Zemřela roku 1997.