Zdeněk Krutina Zdeněk Krutina - předseda klubu OK1KSP i jeho zakladatel.