Seznam použité a doporučené literatury.

KRÁSY A BOHATSVÍ ČESKÉ ZEMÉ - Výbor z díla Rozmanitosti z historie Království českého. Bohuslav Balbín - Nakladatelství Panorama v Praze 1986.
MÍSTOPISNÝ SLOVNÍK HISTORICKÝ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO, August Sedláček, ARGO, Milíčova 13, 13000 Praha 3, Fotoreprint (1998) původního vydání z roku 1909
POOTAVÍ - Sušicko a Strakonicko, POŠUMAVÍ - Vimpersko, BRDY a TŘEMŠÍNSKO - Soubory turistických map 1:50000. Vydal Klub českých turistů Praha
PŘÍRODA STRAKONICKA A JEJÍ OCHRANA, autorský kolektiv, Vydalo Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích ve spolupráci s okresním výborem Českého svazu ochránců přírody ve Strakonicích v roce 1988.
Radomyšl Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí. Dr. Bohumír Lifka, Obecní úřad Radomyšl 1993.
STRAKONICE MĚSTO * LIDÉ * OSUDY. MUDr. Jan Zdeněk Cvrček, Městský národní výbor v Strakonicích r. 1989.
Studánky a prameny ČECH, MORAVY A SLEZKA. Petr Kovařík, Nakladatelství Lidové noviny Praha 1998.
TVRZE A HRÁDKY NA STRAKONICKU, Ing. arch. František Kašička - PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc., Vydalo Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích v roce 1986.
Za tajemstvím zázračných studánek, Milan Pokorný. Vydalo nakladatelství MH Beroun v roce 2000.


Při procházení Strakonickem jsem se čerpal poznatky z výše uvedené literatury. Tu také doporučuji zájemcům pro další bádání o Strakonicku. V této literatuře naleznou daleko více než na těchto web stránkách. Ty jsou ostatně míněny jako ukazatel a podnět k zamyšlení o místech kde žijeme.