MOBILIS IN MOBILI

 
 

Strakonicko.
Prácheňsko.

 
  Doplněno: měkkýši Aktualizace: 16.10.2013 Schránka::  
 

Návštěvníci hledající botanické a vlastivědné vycházky pořádané ŠK Za Parkem a ČSOP je naleznou v nabídce Příroda.

 
  Oblast Strakonicka v sobě zahrnuje část území, kterou naši předkové obývali již dávno. Lidé jej osídlili zhruba před 6000 lety. Osídlení krajiny lidmi se různě měnilo, jak ve svém díle "Pravěk jižních Čech" popisuje archeolog Bedřich Dubský. Místo v okolí řek Otavy a Volyňky bylo pro tento lid velmi přitažlivé, jak pro rýžování zlata, tak nálezy perel. Pravěký i pozdější lid využíval okolních vrchů k budování svých hradišť a chráněných údolí pak k vystavění svých osad. Jednalo se o lid různých kultur a národností. Tento lid v 6. až 7. století vystřídali staří Slované, usadivší se po okolních kopcích a nedaleko míst, kde vznikly dnešní obce. Jejich sídla časem zanikla a objevily se dnešní osady, které vznikaly po ustálení křesťanství. Na místě původních hradišť pak často vznikaly hrady a opevnění. Jedním z takových vrchů byl i kopec Prácheň, kde byl postaven hrad připomínaný v 10. století a později přestavěný rodem Bavorů. Ten dal jméno tomuto území. Tento rod založil i hrad ve Strakonicích připomínaných v roce 1225. Hrad byl založen na místě původního hrádku (r.1245) na soutoku řek Otavy a Volyňky. Domněnka o dávné existenci starého rodu Bavorů vznikla i při odkrytí velkého pohřebiště v městečku Radomyšl v roce 1963. Zde byl nalezen kámen, na němž je vyryta střela, znak rodu Bavorů. Rozvoj kraje pokračoval, při rodu Bavorů se zde usadili maltézští rytíři, v blízkém okolí drobná šlechta a v 17. století pak rod Hodějovských. Zlom přišel po bitvě u Bílé hory, kdy majetek měnil často majitele, většinou jako konfiskát nebo propadlá zástava za dluhy. Ale název Prácheňsko přetrvával, až se v době nedávné území roztříštilo a názvy se změnily podle jiných měřítek na Strakonicko, Horažďovicko, Blatensko a Vodňansko.
Po starých časech nám však zůstala hrst památek, které vlivem moderního shonu začínají postupně mizet a možná, že již naši potomci se nás samotných budou bezvýsledně ptát, kde se nacházelo to či ono, co bylo v krajině zajímavé. A nebo kde ležela ta či ona zajímavost, o které se dočítají v knihách o Strakonicku. V krajině Strakonicka se také vyskytuje spousta přírodních zajímavostí, které často míjíme, aniž bychom si jich všimli nebo jim přikládali nějaký význam. Je to často jen otázka vhledu, jak se na věci okolo nás dívat. Snad proto vznikly tyto stránky. Poznatky k nim jsou získávány z knih o Strakonicku nebo vlastním ověřením stavu skutečností. Ale i tak není možné postihnout vše, co se v okolí Strakonic děje a vyskytuje.
 
 

***

 

 

Že by Hrdlička?