R E K O N S T R U K C EKomerční objekt

Řešení objektu v části Statika:
 - prohloubení celého podzemního podlaží
 - částečná výměna spalných stropů
 - nástavba o jedno podlaží


Komerční objekt

Řešení objektu v části Statika:
 - zřízení celého jednoho podzemního podlaží
 - kompletní výměna stropů, včetně schodiště
 - zástavba dvorního traktu


Komerční objekt

Řešení objektu ve Stavební části:
 - úprava celého jednoho podzemního podlaží
 - úprava celého prvního nadzemního podlaží
 - vestavba nového schodiště se světlíkem


Komerční objekt

Dílčí řešení objektu v části Statika:
 - posouzení stropní konstrukce


Rodinný dům

Řešení objektu ve Stavební části:
 - kompletní úprava objektu
 - přístavba zimní zahrady
 - vestavba do podkroví


Rodinný dům

Řešení objektu ve Stavební i Statické části:
 - rozšíření obytné plochy přístavbou
 - úpravy venkovních ploch