F A S Á D YKomerční objekt

Řešení objektu v části Skladba fasády:
 - spolupráce pro dodávku vnějších fasádních prvků


Bytový dům

Řešení vnějšího vzhledu objektu:
 - v několika variantách barevnosti


Rodinný dům

Řešení vnějšího vzhledu objektu:
 - v několika variantách barevnosti
 - tepelný výpočet optimálního zateplení objektu