V N I T Ř N Í    Ú P R A V YKomerční objekt

Dílčí řešení objektu pro zřízení prodejny:
 - statický výpočet pro potřeby zřízení vstupu a výkladce
 - tepelný výpočet optimálního zateplení průjezdu
 - stavební řešení vnitřních úprav


Bytový dům

Dílčí řešení objektu na zřízení dvou zubních ordinací:
 - stavební řešení vnitřních úprav


Bytový dům

Dílčí řešení úprav podkroví objektu:
 - návrh stavebních úprav krovu, střechy a podkroví
 - statický výpočet krovu a stropu podkroví