S T U D I EStávající nevyužívaný objekt

Návrh možného využití stávajícího objektu:
 - převod papírového zaměření do elektronické podoby
 - vnitřní stavební úpravy stávajících dispozic
 - řešení úprav ve více variantách


Stávající objekt pro školství

Návrh možného využití podkroví objektu:
 - stavební řešení vnitřní dispozice se zaměřením


Využitelnost území

Návrh možné zástavby území:
 - ve spolupráci návrh výhledové zastavěnosti