O S T A T N ÍKomerční objekt

Dílčí úpravy stávajícího objektu:
 - statické ověření vnitřní úpravy v objektu


Bytový dům

Návrh na řešení poruch střešního pláště:
 - stavební řešení problematických detailů
 - technický dozor při realizaci oprav


Bytový dům

Návrh na řešení poruch nového krovu:
 - statický posudek stavebního provedení
 - statický návrh fixace vzniklých převoření


Komerční objekt

Návrh na řešení poruch v části suterénu:
 - stavební posudek vzniku zvýšené vlhkosti
 - stavební návrh na minimalizaci poruch


Řadové garáže

Řešení deseti řadových garáží:
 - vypracování stavebního řešení ve dvou variantách
 - součinnost při stavebním řízení na zvolenou variantu
 - vyhledání nejvhodnějšího dodavatele stavby
 - technický dozor při vlastní realizaci stavby
 - součinnost při kolaudaci realizované stavby