STROJOVE ORIENTOVANE JAZYKY - samples

Ukazka spritu a doublebufferingu - Jsou vidět 2 sprity pohybující se po jednoduché křivce, klávesou enter lze pohyb zastavit a spustit a klávesou space je možno vypnout či zapnout synchronizaci s paprskem monitoru. Prokram se ukončuje stiskem Esc.

Implementace Bressenhamova algoritmu - Jednoduchá kresba čáry, ukončuje se stiskem Esc.

Jednoduchy rezidentni programek - Ukázka rezidentního programu, po spuštění se při stisku klávesy 'q' zobrazí v levém horním rohu číslo s hodnotou 0 - 9.

Tak tady je ukázka rozsáhlejšího programu v assembleru, jedná se o jednoduché 3d zobrazení těles se stínováním, program se spusti pomocí view.com. Po spuštění by měl být vidět rotující toroid a krychle, pomocí myši lze pohybovat bílým bodem, který reprezentuje bodové světlo (podle polohy světla se mění stínování objektů)
Tuto ukázku můžete brát jako inspiraci k vašim semestrálním úlohám, svou rozsáhlostí plně pokryje požadavky na zápočet.