Jak stáhnout a zapsat data do CAMPac

Další sekce:

 

Stránka je optimalizována na prohlížení v rozlišení 
800 x 600

 

Design:

Z. Zvědělík jr.
Zwjedosh

Data v CAMPac:

CAMPac opravdu není nic jiného, než sériová paměť EEPROM do které si vysílač zapisuje data. Data z něj lze přečíst a také zapsat zpět. Technicky lze tyto operace provést poměrně jednoduše přes paralelní port PC. Tak je možné programy na PC zálohovat, kopírovat, někomu mailovat, přesunovat, měnit - prostě vše co se s daty obecně dělá. Navíc vůbec nezáleží na tom, který vysílač CAMPac nakrmil – data jsou čtena a zapisována jako blok 16kbitů a hotovo.

S měněním je to ale slabší – vzhledem k tomu, že nejsou známy “mapy” paměti, není dost dobře možné do dat zasahovat. Popisy jsou k dispozici pouze pro FC-28 a F8U. Pro další typy Futab je zde možnost “vyřádit” se i pro ty hračičky, kteří si projdou vše v programech a datech CAMPac a najdou potřebné souvislosti a mapu paměti vytvoří – já to ale nebudu. Teoreticky je to možnost zajímavá, ale prakticky mi připadá jako poněkud nepoužitelná. Programovat “off-line” není zrovna moc lákavá nabídka.

 

Jak číst a zapisovat data z/do CAMPac

Při pátrání a hledání v Internetu jsem našel několik zapojení a programů pro tento účel. Některé měly umět pouze číst, jiné i zapisovat. Vzhledem k jisté nejednotnosti softwareové obsluhy a hardwareového provedení paralelních portů PC není většina zapojení obecně “chodivá”. Autoři sami říkají, že 3 z 5 PC nejsou pro tento účel použitelná. Nakonec jsem ale vypátral univerzální a spolehlivý interface, který chodí po hardvareové i softwareové stránce.

Autorem je Louie Wallace z USA, který část zapojení (program a desku spojů) zveřejnil na svých web stránkách. Kompletní popis vyšel v časopise RC Modeller Magazine v červnu 2000. Protože Wallace na mé prosby o dodání chybějícího schématu zapojení nereagoval, požádal jsem redakci RC MM o pomoc. Tímto děkuji redaktorům za poskytnutou podporu, protože mi požadovaný článek bez problémů z Kalifornie nafaxovali.

Předem je nutno uvést, že interface pracuje pouze s originálem nebo klony, které používají dva odpory.

ClonePac for Futaba 8U Series Transmitters (GIF, 13 kB)

Zmiňované odpory mají mít hodnotu 10k. Pokud použitý CAMPac obsahuje pouze jeden odpor, lze jej nahradit odporem přidaným do interface. Tento odpor je ve schématu zakreslen čárkovaně a je-li zapojen, pracuje interface se všemi variantami CAMPaců.

PC Parallel Port to Futaba 8U CAMPac Interface (GIF, 17 kB)

Zapojení lze zrealizovat na univerzální desce plošných spojů nebo přímo v konektoru 25 pinového paralelního konektoru. Obrazec plošného spoje do konektoru v postscriptovém formátu tiskárny je zde, zrcadlový je tu. Použijte ten, který se bude pro výrobu desky více hodit. Pozor na spojení pinů 18-25! Je to nutné udělat, protože výrobci nejsou v zapojení konektorů jednotní a GND nemusí být na všech z nich. Vzájemné propojení zabezpečí, že zem bude aktivní. Diody mohou být libovolné (např. KA 261) – slouží k napájení interface.

Interface je obsluhován nepříliš přívětivým programem, který je ale plně funkční. Jediná “nechodivá” věc je ta, že si naplno rozumí pouze s CAMPac z F-8U. Pro jiné CAMPacy data stahuje i zapisuje zpět, ale soupis naprogramovaných modelů je chybný. Obslužný program je zde (48 kB).

Program je řízen z menu, které vypadá takto:

CLONE/CAMPAC Management System – CMS V5.0 05-Feb-2000, Wallace Louie AMA 29690

  1. Load PC memory from data file.
  2. Load PC memory from CamPac module.
  3. Write PC memory to data file.
  4. Write PC memory CamPac module.
  5. Display model names loaded into PC.
  6. Initialize CamPac.
  7. Use LPT1: for I/O (default).
  8. Use LPT2: for I/O.
  9. Use LPT3: for I/O.
  10. Exit

Please enter option [0-9] –>

Práce probíhá prostřednictvím paměti programu a data před zápisem do CAMPac/souboru musí být do paměti načtena z CAMPac nebo souboru. Načtení dat do paměti PC je prováděno volbou 1 (ze souboru) nebo 2 z CAMPac. Zápis z paměti je proveden volbou 3 (do souboru) nebo 4 (do CAMPac). Volby 5 a 6 mají smysl pouze pro F-8U. Volbami 7, 8 a 9 lze programu sdělit, ke kterému LPT je interface připojen. Volbou 10 je program ukončen.

Jako příklad připojuji data inicializovaného CAMPac pro FC-18. Stažené soubory lze editovat např. NOTEPADem a data za řádkem: “*END* CLONE/CAMPAC DATA” lze libovolně měnit a zapisovat sem své komentáře a poznámky. Jakýkoli zásah do a před tento řádek je sice možný, ale výsledkem je “nabourání” dat. Jejich zpětný zápis do CAMPac pak může mít naprosto nepředvídatelné následky!!! Proto opatrně a s vědomím, že: “Každý svého štěstí strůjcem!”

 

Poznámka 11.4.2003

Výše uvedený interface a program je již překonaný. Podstatně komfortnější program vytvořil Roman Kolbábek. Je použit jiný interface pro COM port a program chodí na všech Windows platformách. Program a mnoho dalších užitečných věcí je k nalezení na jeho webu: http://www.rkolbabek.com

 

Za doplňky, komentáře a získané zkušenosti a poznatky z práce s tímto interface předem děkuji.

V případě dotazů, návrhů a komentářů pište bez obav na výše uvedené adresy nebo volejte na +420 724 228 021.

Zdeněk Zvědělík

Zpět

Domů