Přípravky k seřízení mikroheli RAMBO v2 a MaxiR

Další sekce:

 

Stránka je optimalizována na prohlížení v rozlišení 
800 x 600

 

Design:

Z. Zvědělík jr.
Zwjedosh

Díky značnému zaneprázdnění a soustavnému cestování se tu na webu dlouho nic nedělo. Navzdory této situaci a pověsti, že nemám rád vrtulníky, jsem si pořídil mikroheli RAMBO v2. Protože heli není jen o tréninku a létání, ale také o seřizování, vymyslel jsem si za tímto účelem pár přípravků pro snazší vyvážení listů a seřízení mechaniky:


Základní materiál je "co dům dal": pár kostek ze stavebnice Cheva, nosníky 5x3, žiletky Narex, kousek kuprextitu, dráty do jízdního kola, šrouby, matičky a podložky M2. Přesné rozměry ani plány nejsou, každý se musí zařídit dle svých možností.

 

Vyvážení hlavních listů:

1.       Nalezení těžiště jednotlivých listů.

K tomu slouží tyto díly:

Zahloubení břitu žiletky je důležité. List musí sedět na dvou bodech, jinak pořád „cvičí“. Na takto upravené žiletce lze pracovat i se souměrnými listy.

Přípravek je sestaven takto (nalepená uhlíková tyčka je pozůstatek předchozího neúspěšného řešení):

 

List položíme na hroty žiletky , náběžnou hranou rovnoběžně s modrým dílem. Tak je zajištěna kolmost. Posouváním listu nalezneme a označíme jeho těžiště:

 

Pokud nemají oba listy v páru těžiště stejně daleko od závěsu, tak u toho, který je má blíže, je posuneme do vzdálenosti shodné s druhým listem pomocí nalepování lepicí pásky na jeho konec.

2.       Vyvážení páru listů.

K tomu slouží přípravek vyrobený z kousku kuprextitu, břitu ze žiletky a šroubů:

Důležité:

  1. Šrouby musí být umístěny ve stejné vzdálenosti od nejdelší hrany přípravku.

  2. Břit žiletky musí být umístěn kolmo na nejdelší hranu a přesně uprostřed mezi šrouby.

  3. Břit nesmí být příliš vysoký, musí být nižší než polovina tloušťky listu aby se závěs nedostal pod těžiště celé sestavy.

  4. Celý přípravek musí být vyvážen.

Listy našroubujeme na přípravek a srovnáme náběžné hrany s nejdelší stranou přípravku, třeba o stůl. Toto srovnání je důležité pro udržení definované polohy listů:

 

Z kostek Chevy sestavíme stojánek a celou sestavu zkontrolujeme:

 

Listy dovážíme lepicí páskou přidávanou do vyznačeného těžiště lehčího listu:

 

 

Nastavení padel:

1.       Vzdálenost padel.

Mechanika hlavy je poměrně složitá a je velmi těžké změřit shodnou vzdálenost padel od její osy. Není místo k přiložení měřidla a drát padel je navíc pohyblivý.

 

Jako jediný využitelný „pevný bod ve vesmíru“ jsem vyhodnotil červíky závěsu padel. Jejich vnitřní šestihran je uprostřed drátu a lze se na něj chytit čepy o průměru 1,5mm. Problém je, jak se k nim přes páky dostat.

Řešením je vidlicová konstrukce spájená ze tří drátů do jízdního kola, doplněná upravenými vidličkami a čepy z táhla serv:

 

Čepy vidliček lze nasadit do šestihranu červíků a šroubováním matičky odměřit polohu padla. Pak se vidlička nasadí na druhou stranu hlavy a druhé padlo lze nastavit do shodné vzdálenosti doražením k matičce.

 

Díky tvaru vidličky je možné „obejít“ všechna táhla na obou stranách hlavy. Protože je vidlička zavěšena na ose drátu padel, není seřízení ovlivňováno náklonem drátu.

2.       Úhel seřízení padel.

Padla musí být rovnoběžná navzájem a také s kuličkami mixéru. Opět je zde problém, jak je nastavit, když na ně není pořádně vidět a navíc mají profil.

K tomu jsem vyrobil dva shodné přípravky z lišt a kousku platební karty. Slepením lišt a pásku z karty vznikla „korýtka“ k nasazení na náběžnou a odtokovou hranu padla. Přímo na padle byla slepena ve správné vzdálenosti pomocí dalších lišt. Lišty musí být vzájemně kolmé:

 

Celé udělátko musí jít těsně a bez vůlí nasunout na padlo:

 

Celá věc funguje takto:

Na obě padla na heli se nasune přípravek tak, aby delší lišty byly nahoře.

 

Pohledem z boku pak lze snadno vzájemné nastavení padel zkontrolovat včetně jejich pozice proti kuličkám mixeru:

 

 

Nastavení náběhu listů:

Na toto seřízení jsem zatím nic spolehlivého nevymyslel. Mám sice navrženu "papírovou skládanku" sestavy měřidla úhlů, která se nasadí shora na hlavu rotoru, přičemž zároveň dosedá na drát padel a tak udržuje vzájemnou polohu dílů. Bohužel jsem zatím nepřišel na to, jak jednoznačně a spolehlivě fixovat drát padel v poloze kolmo na hlavní hřídel.

Stávající přípravek tuto úlohu zatím plní jen částečně. Až něco na hlavě rozfláknu a budu ji muset opravovat, tak to nějak dokončím. Zatím se mi nechce zbytečně s hlavou laborovat, když je seřízená a vyvážená.

Nicméně - pokud už někdo spolehlivé řešení máte, rád se nechám poučit.

 

V případě dotazů, návrhů a komentářů pište bez obav na adresy uvedené na hlavní stránce nebo volejte na +420 724 228 021.

Zdeněk Zvědělík

Zpět

Domů