Připojení nabíječe TEMA SDC 300 ke spínanému síťovému zdroji
ALINCO DM-330MVE

Další sekce:

 

Stránka je optimalizována na prohlížení v rozlišení 
800 x 600

 

Design:

Z. Zvědělík jr.
Zwjedosh

Už před časem jsem koupil nabíječ TEMA SDC 300. Fakt dobrý kup. Obzvlášť ve spojení s obslužným programem od Lomcováka. Za ty prachy nic srovnatelného neexistuje.

TEMA je perfektní i na cyklování a testování accu. Stačí ji připojit k accu, napájecímu accu a počítači, naprogramovat a už to frčí. Včetně protokolů a grafů. Na rozdíl od jiných nabíjí opravdu vyhlazeným proudem a přesným napětím, takže je naprosto bezpečná i pro Lixx akumulátory. 

Při vybíjení "pumpuje" energii zpět do napájecího akumulátoru a tak lze cyklovat "do roztrhání těla", Tato vlastnost může ale znamenat i nevýhodu, protože bez zvláštního příslušenství neumí vybíjet při napájení ze síťového zdroje. Energii odčerpanou z accu totiž v tomto případě nemá kam dát.

Ať tak nebo tak, napájecí akumulátor se taky občas musí nabít, což pro TEMU není problém - pochopitelně pokud je připojena k nějakému zdroji. Můj stávající zdroj (analogový 12V/5A) nestíhal a tak jsem se musel poohlédnout po novém. Díval jsem se po takovém, který by toho dokázal víc a za slušný peníz. Volba nakonec padla na spínaný síťový zdroj ALINCO DM-330MVE, který se dá koupit v Elixu. Dává 5-15V/25A, má ochrany, měřidlo, je relativně malý a lehký. Lze ho použít pro napájení odporové pily, autospotřebičů a podobně. Zkrátka stejně jako TEMA: Za ty prachy nic srovnatelného neexistuje.

Přesto je tu problém: Ač má zdroj několik druhů výstupních svorek, k žádné z nich nelze rozumně připojit kleště TEMY. Navíc tento zdroj nepovoluje připojit žádné vnější napětí na jeho výstupní svorky. To se s TEMOU může docela lehce stát - stačí omylem spustit vybíjení a TEMA začne pumpovat proud do zdroje.

Chtěl jsem tedy vymyslet něco jednoduchého, co umožní jednoduché spojení těchto dvou zařízení, zabrání možnosti připojení vnějšího napětí na svorky zdroje a nijak nezkomplikuje standardní užití obou zařízení.

Dopadlo to takto:

Úvodní podmínky byla jasné - doplnit kleště TEMY o 4mm goldy banánky spolu s nějakou schottky diodou. Propátral jsem web GES a našel vhodné komponenty. Banánky s dlouhým dříkem potřebným k úpravám a dostatečně výkonnou schottky diodu MBR 2545CT v pouzdru TO220. Tato dioda má potřebné vlastnosti - nízký napěťový úbytek, dostatečné závěrné napětí, proudovou zatížitelnost a rozměry. Předpokladem celé akce je totiž kompletní zabudování do kleští TEMY, které budou zároveň sloužit jako chladič. Úbytek napětí na diodě mne nepálí, protože zdroj si s ním hravě poradí.

Potřebné komponenty lze pořídit za náklady pod stovku, navíc je zapotřebí jen kousek kuprextitu (držák banánku). Vše je vidět zde.

Z banánku jsem odřízl závit a zbytek dříku pocínoval. Pozor na to, aby se cín nedostal až na pružný kontakt! Také je nutné přihnout střední vývod dvojité diody tak, aby se dostal do stejné roviny jako chladič. Elektricky je to tentýž kontakt a dioda bude k podložce na jednom konci přišroubována za chladič, na druhém připájena za střední vývod.

Pak je nutné na banánek narazit destičku mědí směrem ke špičce banánku a opětovně opatrně připájet. Destička slouží jako izolační držák. Délka dříku banánku nesmí být příliš velká (aby zbytečně nezasahoval do vnitřního prostoru kleštiny) ani příliš malá, aby k němu bylo možné připájet přívody. Pro zlepšení prostorových poměrů je vhodné do dříku vybrousit drážku jako na šroubku. Do ní budou později vloženy a zapájeny přívody k diodě.


Kleštiny je třeba nejprve rozebrat odbroušením nýtů. Podle průměru nových nýtů je třeba upravit díry. Já použil šrouby M4 a tak jsem díry převrtal na 4 mm. Protože se na kleštiny bude pájet a tudíž budou horké,  je dobré z nich při úpravě stáhnout plastové rukojeti.

Dalším krokem je vyvrtání díry na banánek do černé kleštiny (průměr podle dříku banánku) a dvou děr do červené kleštiny. V tomto případě má díra pro banánek průměr přibližně o 2 mm větší než průměr dříku banánku a druhá má průměr 3,2 mm a vhodnou  rozteč, tak aby se mezi ně dala vložit dioda. Pak je třeba připájet banánek přímo do černé kleštiny. Opětovně si lze pomoci kuprextitovou destičkou jako prevencí proti zatečení cínu do kontaktní pružiny. Do červené kleštiny se vloží a přišroubuje dioda (neuškodí ji podmáznout teplovodivou pastou na chladiče). Její střední vývod je připájen ke kleštině. Pájená místa  je vhodné předem obrousit a pocínovat. Co a jak je jasné z následujících obrázků.

Dalším krokem je přilepení banánku do červené kleštiny. Banánek je přilepen kyanoakrylátem za kuprextitovou destičku do větší díry tak, aby byl od kleštiny izolován. Následně je k němu zapotřebí připájet dva doposud volné vývody diody. Na to je dobrá ta dříve zmiňovaná drážka.

Následně jsou vývody a banánek zajištěny zalitím epoxydovým lepidlem. Při tom je dobré banánkem zacloumat aby se odtrhl od kleštiny a epoxyd zatekl i mezi kleštinu a kuprextit. Pozor na zkrat! Banánek ani přívody se nesmí kleštiny dotýkat!

Pak nastává "nejveselejší" část celé úpravy - složit kleštiny. Pružina je nechutně silná a udatně této operaci brání. Nakonec se to podařilo tak, že jsem konce pružiny stlačil ve svěráku a svázal drátem. Po sesazení pružiny jsem drát vytrhnul. Jinak nebyla šance. Pro ochranu banánků před nečistotami jsem využil dvě ovdovělé samičky ze starých zásob. Výsledek vypadá takto:

Znovu upozornění: dioda je v červené kleštině. Takto nainstalované banánky nebrání připojení kleštiny na autoaccu, přičemž parádně sednou na zadní silové vývody zdroje.

Celá dispozice navíc vychází tak, že ani při naklápění a kývání kleštin nemůže dojít k jejich vzájemnému  zkratu.

Následný test prokázal správnost koncepce i z hlediska elektrického návrhu. Při nabíjení desetičlánku proudem 6A je na diodě úbytek cca. 0,4 V (žlutý měřák). Zdroj má dostatečnou napěťovou rezervu a tak to nevadí. Výkonový úbytek na diodě je tedy do 3 W a toto teplo je zapotřebí "vytopit" přes kleštinu coby chladič. Kleština je sice při tomto zatížení horká, ale v přijatelném rámci. Odhaduji 50-60°C. Na držení v ruce to není, ale na spálení taky ne.

Takže zatím to vypadá dobře a něco podobného lze určitě použít i pro jiné zdroje. 

V případě dotazů, návrhů a komentářů pište bez obav na adresy uvedené na hlavní stránce nebo volejte na +420 724 228 021.

Zdeněk Zvědělík

Zpět

Domů