PhDr. Jiří Zíka   

hypnoterapeut, lektor a trenér klinické hypnózy a neurolingvistického programování s působištěm v Praze

e-mail:   zikajiri@seznam.cz

telefon: 602 349 478

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hypnóza

je přirozený stav naší mysli, který každý z nás zažívá několikrát denně. Je to dané tím, že naše tělo i mysl fungují podle přirozeného rytmu aktivita - uvolnění. Hypnóza jako prostředek léčení, využívá schopnosti každého člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a v něm řešit omezení a potíže, která nám ztrpčují život.Všichni máme možnost využívat vnitřní zdroje nezbytné pro žádoucí změny.

Hypnoterapeut pomáhá klientovi probudit tyto skryté možnosti.

Užívá k tomu různé postupy:

od přímých sugescí až k vyprávění příběhů a podobenství. Jedinečnost každého z nás se projevuje také ve způsobu, kterým prožíváme hypnózu. Každý máme "svou hypnózu". Někdo může prožívat zvýšené uvědomění důvodů potíží, jiný je příjemně překvapen pocitem hlubokého uvolnění.

    Hypnóza

je využitelná pro řešení celé řady problémů dětí i dospělých:

 deprese

 snižování hmotnosti

 úzkost

 odnaučování kouření

 strachy

 noční pomočování

 stres

 kousání nehtů

 nespavost

 potíže s učením a pamětí

 bolesti hlavy

 řešení chronické bolesti

 migréna

 

 sexuální potíže mužů i žen

 a mnoho dalších.