LEVIATHAN- Legendární biblická nestvůra, nejednotně popisovaná, podobná draku, symbolizující ,,zlého ducha’’ nebo prostě zlo, které bude poraženo archandělem Gabrielem. Objevuje se zvláště v knize Jobově 40/20 až 41/25 a Žalmech 74/14. Někdy též vystupuje jako s pojení ďáblů Samaela a Lilithy. Obsahově souvisí se symbolem draka, který v pohádkách představuje buď zlo, nebo animální stránku člověka.1Na apokalyptických obrazech2 bývá zobrazen v podsvětí, kde se široce otevřenou tlamou polyká biskupa.3 O Leviathanovi je zmínka také v Talmudu. Podle něj byl Leviathan velký mořský had, kterého stvořilo moře na žádost Elohim jako svého pána. Papus na této stati dokládá kabalistický rozbor Bible.4 Podle Gualtera de Castelione měl s Leviathanem co do činění i Alexandr Veliký. Matka Příroda požádala Leviathana o pomoc, neboť Alexandr chtěl překročit všechny meze a zákony Přírody. Leviathan poslal proti Alexandrovi Zradu a ta jej konečně přemohla.6
V apokryfní literatuře se píše: zjeví se i behemót ze svého místa a livjátan vystoupí z moře, ony dvě velké obludy, které jsem stvořil v pátém dni stvoření a uchoval je až do tohoto času; nyní budou sloužit za pokrm všem, kdo zůstanou 5
Zpět na text Zpět na rozcestí O heslo vpřed O heslo zpět


  1. Lexikon magie; Milan Nakonečný; str.149
  2. Boj Leviathana s Gabrielem připomíná boj Odina s Fenrirem při Ragnaröku
  3. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění; James Hall ;str.55
  4. Kabala; Papus; str.192;193
  5. Knihy tajemství a moudrosti; Kniha zjevení Báruka; str. 288/4
  6. Napříč říší královského umění; D.Ž.Bor; str.22