SKT-logo.jpg (34543 bytes)

 

Zpět na úvodní stránku SKT

Přehled aktivit v České republice

 

SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN 2005 V ČESKÉ REPUBLICE

 

Vážení přátelé,
první tři roky zapojení České republiky do aktivit Světového kosmického týdne byly více než uspokojivé. Naše republika se hned zařadila po bok těch nejvyspělejších zemí - těch,  které se propagovaní kosmonautiky mezi běžnou veřejností věnují daleko větším objemem než je u nás možné a běžné.
Věřím, že i v letošním roce se mnoho z Vás zapojí do akcí pro veřejnost - ať již přímo (přednáškou, besedou, pozorováním) nebo nepřímo (propagací SKT v tisku nebo na webových stránkách).
Budu se těšit na vaše zprávy a informace o Vašich akcích a pořadech.
Zkusme to, kosmonautika, krásná ale složitá věda, si to zaslouží...

Milan HALOUSEK, KOSMOS-NEWS
září 2005

 

 

V rámci Světového kosmického týdne 2005 v České republice
se uskutečnily následující akce a pořady:

´

 

POŘADY, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, AKCE:

1.    ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST PARDUBICE
        30.9.2005 - Hvězdárna Barona Artura Krause, DDM DELTA, Pardubice, přednáška "Na Měsíc, na Mars a dále"
        přednášel Ing. Tomáš Přibyl, účast 30 posluchačů
       
přednáška,   podpis na "stěně slávy" pardubické hvězdárnyautogramiáda

2.    LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ (Jiří Prudký)
        6.10. "PROČ LÉTÁME DO VESMÍRU?" - přednášející: Ing. Tomáš Přibyl - účast 20 posluchačů
        13.10. "OD RAKETOPLÁNU KE SLUNEČNÍM PLACHETNICÍM!" - přednášející  Ing. Marcel Grün
        13.10. "VSTŘÍC NOVÝM SVĚTŮM!" - přednášející Ing. Marcel Grün - celkem účast 129 posluchačů

3.    HVĚZDÁRNA VSETÍN (Michal Václavík)
        informace o SKT v bulletinu Athena č. 11/2005 a na internetových stránkách hvězdárny
        Středa 5. října 2005 - "Slunce z kosmického prostoru" - přednášející Jiří Srba
        Čtvrtek 6. října 2005 - "Počasí nejen pozemské" - přednášející Emil Březina
        "Projekt Apollo – Sojuz a mezinárodní pilotované lety" - přednášející Pavel Svozil
        Pátek 7. října 2005 - "Člověk na Marsu" - přednášející Michal Václavík
        "Průzkum sluneční soustavy kosmickými sondami" - přednášející Martin Zapletal
        celková účast na programech 91 návštěvníků - přednáškapřednáška

4.    HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY (Miroslav Spurný)
        Neděle 9. – čtvrtek 13. října denně
        audiovizuální pořad pro veřejnost - "SMRT V PŘÍMÉM PŘENOSU"
        V obnovené premiéře uvádíme audiovizuální program, který je upomínkou na tragické havárie
        raketoplánů Challenger a Columbia.

5.    ODBORNÁ SPOLEČNOST LETECKÁ (Oldřich Pelčák)
        10.11.2005 – přednáška "O LETECH DO VESMÍRU" - přednáší Oldřich Pelčák a Tomáš Přibyl
        pozvánka na přednášku

6.    ING. TOMÁŠ PŘIBYL – publicista a komentátor
        Přednášky v rámci Světového kosmického týdne:
        * "Na Měsíc, na Mars a dále" (30. záři 2005, Pardubice) - účast 30 posluchačů
        * "Tajemství sovětské kosmonautiky" (4. října 2005, Hvězdárna Brno) - účast 80 posluchačů
        * "Proč létáme do vesmíru" (6. října 2005, hvězdárna Prostějov) - účast 20 posluchačů
        * "Soumrak i návrat raketoplánů" (7. října 2005, hvězdárna Uherský Brod) - účast 42 posluchačů
        * "Proč létáme do vesmíru" (1.listopadu 2005, Postřelmov) - dvě přednášky pro žáky ZŠ - účast 200 posluchačů
       
7.    HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (František Martinek)
        23.9.2005 - přednáška "50 let výzkumu vesmíru" - přednášející RNDr. Jiří Grygar, CSc (součást akce
        "Noc vědců”) - účast 120 posluchačů - foto z přednášky

        Výstava: "50 let výzkumu vesmíru" – přehled některých významných astronomických objevů v uplynulých 50 letech
        Výstava: "Kosmický výzkum v každodenním životě" – od 7. září do 10. října ve vstupní hale hvězdárny
        účast 673 osob - výstavní panel
        Přednáška: "Kosmický výzkum v každodenním životě" – součást vernisáže výstavy 7. září 2005,
        opakována dne 23. září 2005 jako součást akce “Noc vědců” - účast 64 osob
        Přednáška : "Tycho Brahe by se divil aneb Astronomie dnes" – 23.9.2005 jako součást akce “Noc vědců”
        účast 55 posluchačů
        Slavnostní seminář při příležitosti 50. výročí otevření Hvězdárny Valašské Meziříčí - 23.-25.9.2005:
        "50 let na oběžných drahách" (Mgr. Antonín Vítek, CSc.),
        "50 let výzkumu Sluneční soustavy" (Ing. Marcel Grün),
        "Kosmické rakety – nezbytný předpoklad pro kosmický výzkum" (prof. Ing. Jan Kusák, CSc.),
        "Hledání planet a planetárních soustav" (František Martinek)
        celková účast 40 osob
        Středa 12.10.2005 přednáška "3D MARS" – seznámení s výzkumem planety Mars, prohlídka trojrozměrných
        (plastických) snímků povrchu pomocí 3D brýlí - účast 30 osob + 2x přednáška na školách - účast 75 studentů

8.    HVĚZDÁRNA UHERSKÝ BROD (Tomáš Metelka)
        Propagace SKT 2005 na stránkách Hvězdárny od 24.9.2005
        Propagace SKT 2005 při všech oznámeních o níže uvedených akcích (plakáty, místní rozhlasové stanice,
        regionální tisk)
        Informování návštěvníků hvězdárny o záměrech a cílech SKT 2005
        (poprvé proběhlo při akci Noc vědců dne 23.9.2005 – celkem 150 účastníků)
        Oficiální zahájení SKT 2005 v pondělí 3.10.2005 v rámci pozorování částečného zatmění Slunce.
        Při akci budou návštěvníci seznámeni s ideou SKT a v rámci akce budou promítány filmy s tématikou kosmického
        výzkumu
        V pátek 7.10.2005 dopoledne dvě přednášky pro dvě třídy Základní školy UNESCO v Uh.Hradišti
        účast 73 posluchačů
        V pátek 7.10.2005 večer na hvězdárně přednáška Ing. Tomáše Přibyla – "Návrat i soumrak raketoplánů"
        účast 42 posluchačů
- přednáška,   Tomáš Přibyl
        V pondělí 10.10.2005 přednáška pro II. stupeň ZŠ, Ing.Rajchl, účast 18 posluchačů
        Ve středu 12.10. přednáška RNDr. Jiřího Prudkého – „Deset katastrof v kosmonautice“, účast 25 posluchačů
        foto z přednášky
        V pátek 14.10. mimořádná přednáška pro veřejnost,  Ing.Rajchl, účast 23 posluchačů

9.    HVĚZDÁRNA V ÚPICI (Jiří Kordulák, Josef Rumler)
        výstava v přednáškovém sále hvězdárny na téma "KOSMONAUTIKA VČERA A DNES"
        propagační panel na téma Světový kosmický týden
        středa 5. října, přednáškový sál Hvězdárny v Úpici: filmový večer na téma "Vesmírná turistika"
        (po programu pozorování noční oblohy za jasného počasí) - účast 6 posluchačů
        pátek 7. října, přednáškový sál Hvězdárny v Úpici: přednáška s besedou doplněnou velkoplošnou
        videoprojekcí "NOVINKY V KOSMONAUTICE"  - účast 6 posluchačů

10.   KOSMICKÝ VÍKEND (Vladimír Plachý)
        15.-16.10.2005 - Obchodní centrum GRAND, Pardubice
        pozvánka, Vl.Plachý,   modely,   pohled na expozici,   panely o kosmonautice    
        účast cca 500 návštěvníků

11.   ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVABINSKÉHO SOKOLOV - ANKETA (Ludmila Čaňková)
        anketa "Kolik planet má naše Sluněční soustava?" - účast přes 120 žáků školy
        anketahlasování

12.    GYMNAZIUM TEPLICE (Eva Mojžišová)
        Výstavka (nástěnky) k problematice výzkumu vesmíru
        11.10.2005 - přednáška "Vývoj kosmonautiky" - Planetárium Teplice, O.Šándor - účast 25 studentů
        Zájezd se studenty na vědeckotechnickou výměnu do Belgie - součástí programu je i návštěva
        Euro Space Centre v Transinne (25.-30.10.2005) - účast 6 studentů
        nástěnka1nástěnka2

13.    ŠKOLNÍ HVĚZDÁRNA ZŠ KOMENSKÉHO NYMBURK  (Vratislav Zákoutský)
        8.10.2005 - beseda o kosmonautice a výzkumu vesmíru - účast 70 návštěvníků

14.    HVĚZDÁRNA HRADEC KRÁLOVÉ  (Karel Bejček)
        8.10.2005 - přednáška "Sledování Slunce z kosmického prostoru" - přednáší Doc. RNDr. Petr Heinzl
        účast 21 posluchačů

15.    HVĚZDÁRNA V ROKYCANECH  (Marek Česal)
        16.10.2005 - přednáška "Deep Impact - letní reality show" - přednášející: Marcel Grun
        účast 63 posluchačů - Marcel Grunposluchači

16.    AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
        20.10.2005 - přednáška švýcarského astronauta Claude Nicolliera "Exploring Space - Výzkum vesmíru"
       
účast cca 120 posluchačů - úvod přednášky,   Claude Nicollier,   Claude Nicollier-autogramiáda

17.    HVĚZDÁRNA VESELÍ NAD MORAVOU   (Stanislav Mlýnek)
        6.10.2005 - beseda s Oldřichem Pelčákem - včetně promítání archivního filmu a ochutnávky vín ve sklípku Blatnice
        účast 40 posluchačů - přednáška, Oldřich Pelčák, ochutnávka vín

18.    KNIHOVNA KUŘIM  (Jana Tomanová)
        25.10. - 30.11.2005 - informační panel o SKT a kosmonautice
        informační panel

 

PROPAGACE SKT 2005:

1.    ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ  (Jan Kolář)
        Organizace a kordinace Světového kosmického týdne v České republice
        ing. Jan KOLÁŘ, národní koordinátor WSW

2.    ZPRAVODAJ KOSMOS-NEWS  (Milan Halousek)
        Informace o aktivitách v rámci Světového kosmického týdne 2005 v České republice
        Milan HALOUSEK, vydavatel KOSMOS-NEWS

3.   SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN - WEBOVÉ STRÁNKY  (Milan Halousek)
        Speciální webová stránka informující o aktivitách v rámci SKT 2005 v České republice
        Milan HALOUSEK, autor webových stránek

4.    ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST PARDUBICE  (Renata Křivková)
        Informování návštěvníků Hvězdárny (DDM Delta Pardubice) o SKT
        Renata KŘIVKOVÁ, předsedkyně Astronomické společnosti Pardubice

5.    ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST  (Pavel Suchan)
        * Informace o Světovém kosmickém týdnu 2005 - Tiskové prohlášení k SKT 2005 (format .DOC)
        * Propagace Svetoveho kosmickeho tydne na tiskove konferenci 15.Podzimniho knizniho veletrhu v Havlickove Brode
        za ucasti mistopredsedy Poslanecke snemovny Jana Kasala a mistopredsedy Senatu Petra Pitharta
        * Propagace kosmonautiky na stánku ČAS v rámci knižního veletrhu (letáčky, plakát)
        stánek ČASletáčky při prezentaci dalekohledů

6.    Webové stránky FLEJMR.CZ – stránka plná zábavy a her (Tomáš Kelnar)
        propagace a informace o SKT 2005, ankety v průběhu měsíce října 2005 - náhled - anketa
        Anketní otázka 1: "Víte co to je SKT?" - 180 odpovědí, 73% negativních
        Anketní otázka 2: "Chtěl by ses podívat do vesmíru?" - 307 odpovědí, 65% pro Ano
        Anketní otázka 3: "Byl bys pro, aby ČR podporovala výcvik a let dalšího našeho kosmonauta?"
        - 153 odpovědí, 66% pro Ano
        Za sledované období (od 4.10. do 16. 10.2005i) stránky shlédlo 17211 lidí
        Plánované vyhlášení kreslířské soutěže na kosmické téma

7.    Webové stránky ASTRONOMIE.CZ (Občanské sdružení Amatérská prohlídka oblohy - Marek Kolasa)
        propagace a informace o SKT 2005
        náhled - informace o SKT

8.    Webové stránky KOSMO PORTÁL
        propagace a informace o SKT 2005
        náhled - informace o SKT

9.    Webové stránky  (Přemysl Lukavský)
        http://cestiny.idnes.cz/o/orbitersfscz.html - český překlad do programu Orbiter - simulátoru kosmického letu
        zmínka o SKT v doprovodném článku
        náhled - simulátor Orbiter

10.    INFORMAČNÍ LETÁK O KOSMONAUTICE
        Česká kosmická kancelář a KOSMO KLUB
        barevný leták formátu A4 s informacemi o přínosu kosmonautiky lidem a o české účasti na výzkumu kosmu
        náklad 6.000 kusů - ukázka

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU SKT 2005 V ČESKÉ REPUBLICE (ve formátu .doc)

 

Chcete-li být informováni o změnách na této
stránce vyplňte svojí e-mailovou adresu
a stiskněte "Hlídej!"

 

Zpět na úvodní stránku SKT

Stránky World Space Week