Stříbro    

je přirozeným centrem regionu z hlediska geografického, správního i obchodního. Spádovost na krajské město Plzeň umožňuje silnice, dálnice i železnice.

Historické jádro města se rozkládá na výrazném skalnatém ostrohu obklopeném novější zástavbou.

Malebný celek dotváří řeka Mže, která město zčásti obtéká. Osídlení stříbrského ostrohu je dokladováno archeologickými nálezy již od doby kamenné, zcela průkazné je od střední doby bronzové. Od r. 1183 jsou zachovány  písemné doklady. 

Dosud nejstarší známý pohled na Stříbro je až z konce 18.stol. V podobě rozvinutého prospektu městské fortifikace spolu s vyobrazením dalších význačných městských budov je v r. 1779 vyvedl na mapě stříbrského horního revíru Josef Bleidl. Stříbro na tomto prospektu jakoby z oka vypadlo popisu z latinského akrostichu rakovnického městského písaře a humanisty Davida Crinita y Hlaváčkova z roku 1575, kde je básnicky opěvováno jako město odvozující své jméno od třpytivého kovu a chráněné mohutnými hradbami :

... Urbis,ab argenti quae ducit nomina venis,

repperies quonem tempore crevit opus.

.Zpět