OÚ BABICE 384 11 Netolice
Starostka: 
paní Anna PILÁTOVÁ

  Vítejte na oficiálních stránkách obce Babice. K obci patří unikátně dochovaná vesnička Zvěřetice, prohlášená vesnickou památkovou zónou.
Sorry, your browser doesn't support Java.
 Obec Babice a Zvěřetice

Obec Babice se nachází na rozhraní dvou okresů: okresu Prachatice a okresu České Budějovice. Obec Babice tvoří dvě sídla s vlastním katastrálním územím, a to Babice (84 trvale bydlících obyvatel, 390 ha) a Zvěřetice (9 trvale bydlící obyvatelé, 190 ha.)
Nadmořská výška obce činí 445 metrů nad mořem. 

 Obecní zastupitelstvo:
  Schůze obecního zastupitelstva je veřejná. Schůze bývají 1x za 2měsíce. Úřední hodiny jsou pro veřejnost,v úterý a pátek,od 17hod --20hod.
 AKTUALITY:

 

foto  - povodně 2002
 L M K Babice - letecko modelářský klub.

Návrh a realizce: InterneX České Budějovice