Josef Bříza - Tlumočení a překlady  

Česká verze English version Versione Italiana   kódování češtiny: s diakritikou; bez diakritiky


Překladatelské a tlumočnické služby

  Jazykové kombinace
 • nabízíme obousměrné překlady mezi češtinou a těmito jazyky:
 • angličtina, italština, němčina
 • překlady z jazyka do jazyka, např: angličtina - italština, angličtina - němčina, italština - němčina

  Provádíme překlady všech běžných dokumentů
 • obchodní smlouva, obchodní korespondence, faktura
 • reklamní brožury, katalogy, technické manuály a příručky
 • normy, certifikáty, výpisy z rejstříku trestů, vysvědčení, rodné listy, dopisy
 • podklady pro www aplikace, lokalizace SW
 • novinové články
 • soukromá korespondence

  Obory a specializace
  Jsou pouze orientační, pochopitelně Vám vyhotovíme překlad jakéhokoliv textu
 • technický překlad – sklářský, automobilový, strojní průmysl, stavebnictví, automatizace, elektronika atd.
 • ekonomický překlad - účetnictví a finance
 • právní překlad – pojistná událost, společenská smlouva
 • odborné překlady – lékařská zpráva, vědecké texty

  Tlumočení
 • doprovodné tlumočení pro Vaše obchodní jednání
 • konsekutivní tlumočení
 • nutná dohoda předem

  Ceník
 • ceník za překlad a tlumočení zašleme na požádání
 • stálým zákazníkům poskytujeme slevy

Všechny informace použité při překladu a tlumočení jsou považovány za naprosto důvěrné.

Kontaktujte nás kdykoliv na následujících telefonních číslech

Bc. Josef Bříza
Na Bradle 961
582 91 Světlá nad Sázavou
mobil: 0604-209077
tel/fax: 0451-452810
email: jbriza@atlas.cz nebo briza.josef@quick.cz