Max Linder
1883-1925 

Nejslavnějším komikem před 1. světovou válkou byl Max Linder. Absolvent herecké školy v Bordeaux se začíná od roku 1905 objevovat v komediích společnosti Pathé a od roku 1907 je jejím hlavním komikem. První film, ve kterém se Max Linder objevil je snímek První vycházka (La premiere sortie d'un collégien, 1905, Louis Gasnier, Lucien Nonguet). Významným filmem z prvního období jeho tvorby je  též Bruslař začátečník (Les débuts d'un patineur, 1907, Louis Gasnier). V letech 1908-1915 vystupuje ve více než stovce převážně krátkých filmů. Jeho popularita byla nesmírná. Vždy šarmantní, elegantně oblečen, neustále se dvořící ženám s výraznou mimikou v tváři i v pohybu se stává později  vzorem pro Charlese Chaplina.
Nejznámější jsou např. snímky Max obětí aperitivu (Max victime du quinquina, 1911,  Max Linder, Rene Leprince) či Max toreádorem (Max toréador, 1912,  Max Linder).  Po roce 1914 jeho sláva upadá. Je povolán do vojenské služby, po návratu odjíždí v roce 1917 do USA, ale vážná choroba mu zabraňuje naplno se věnovat práci. Z amerického období jsou významné filmy Max se rozvádí  (Max veut divorcer,1917) a Tři mušketýři (The Three Must-Get-Theres,1922).
Vážně chorý Linder se vrací do Evropy a natočí např. film Pomoc! (Au secours!, 1923, Abel Gance), ale záhy  končí svůj život tragicky i se svou ženou v roce 1925 v jednom pařížském hotelu.
 
 
 


  
předcházející
obsah