Bratři Lumierové
Louis (1864-1948)
August (1862-1954)


S trochou nadsázky můžeme říci, že dne 28. prosince 1895 se narodil film. Toho dne se v pařížské kavárně Grand Café na ulici Kapucínů konalo první veřejné filmové představení. Promítalo se jedenáct krátkých filmů v délce přibližně jedné minuty. Představení zorganizovali a první filmy, či spíše šoty, natočily bratři Lumierové, synové Antoina Lumiera, majitele  továrny na výrobu fotografických desek a papírů v Lyonu.
 

Kinematograf bratří Lumierů

Oba bratři, kteří pracovali v otcově továrně, si v únoru 1895 dali patentovat svůj vynález, zvaný kinematograf, jež byl kamerou, projektorem i kopírkou v jednom

22. 3. 1985 se koná v Paříži  první projekce filmů bratří Lumierů, kterou uspořádalo Sdružení  pro podporu národního průmyslu, v dubnu potom bratři předvádějí svůj kinematograf  odborné veřejnosti na půdě pařížské university Sorbonny. V červnu téhož roku  se v Lyoně koná sjezd francouzských fotografických společností. Zde bratři Lumierové promítají filmy krátce  předtím na kongresu natočené. A pak již přichází 28.prosinec, v kavárně na ulici Kapucínů se sešeří a první filmy ohromují diváky...
 


Kavárna Grand Café na bulváru Kapucínů, kde se konalo první filmové představení.

 
Odchod dělníků z továrny
1895

První film bratří Lumierů. Od tohoto snímku se datuje vznik nejen francouzské, ale i světové kinematografie. Dělníci tlačící kola a dělnice ve zvonových sukních opouští továrnu,  po nich odjíždí majitelé továrny v kočáru taženém dvojspřežím a nakonec vrátný zavírá bránu.


 
Příjezd vlaku na nádraží
1895

V tomto dílku se objevuje detail vlaku přijíždějícího na nádraží. Legendární je reakce diváků při promítání snímkuPříjezd vlaku na nádraží. Z pozadí plátna se řítí na diváky lokomotiva a ti uskakují ze sedadel a utíkají pryč. Mají totiž pocit, že vlak se valí přímo na ně a brzy je rozdrtí. 


 
Pokropený kropič
1895

Nejslavnější z ranných snímků bratří Lumiérů je tato krátká groteska. V historii se udává za první pokus o hraný film. Zahradník zalévá v parku stromy, když mu malý chlapec přišlápne gumovou hadici. Udivený zahradník si prohlíží ústí hadice a tom okamžiku mu proud vody vstříkne do obličeje. 


 
 
Rodinná snídaně
1895

Nejznámější z žánrových obrázků natočených Lumiérovými je Rodinná snídaně, jejíž kompozice připomíná impresionistické obrazy. Rodinná snídaně ukazuje, jak otec v košili a matka v proužkovaném živůtku na zahradě  krmí nemluvně mávající piškotem


 
Bárka vyplouvající na moře
1895

Většina snímků bratří Lumiérů byly žánrové obrázky a jejich názvy plně vystihovaly obsah filmu. Kovář, Koupání v moři a jiné. Známý je též snímek Bourání zdi , který se od počátku roku 1896 promítal pozpátku. 

Louis Lumiere  natočil též první filmovou aktualitu Přistání účastníků sjezdu (1895), když nafilmoval účastníky fotografického sjezdu, jak vystupují z  lodi. Úspěch představení pořádaných v Grand Café přiměl Lumiery zaměstnávat kameramany, kteří pro jeho firmu natáčejí reportážní snímky z celého světa. Mezi nejznámější se řadí  Félix Mesguich, Promio, který v Benátkách  roku 1896 poprvé filmoval s pohyblivou kamerou a Francisque Doublier, jež na jaře roku 1896 natočil Korunovaci cara Mikuláše II.
Finanční úspěch  jejich činnosti umožnil Lumierovým otevřít v březnu 1897 v Paříži první stálé kino a brzy upustit od další produkce filmů. Po roce 1905 se firma věnuje výhradně  výrobě a prodeji fotografických papírů a přístrojů a v meziválečném období je nakonec zlikvidována.
 

Dobový plakát zvoucí k projekci bratří Lumiérů.
Na pozadí můžeme vidět výjev z Pokropeného kropiče.


První stránka
obsah