I-KOS

výcvikový program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-KOS

výcvikový program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-KOS

výcvikový program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-KOS

výcvikový program

 

 

I-KOS je občanské sdružení zaměřené na podporu rozvoje know-how pomáhajících profesionálů a organizací.

 

I-KOS za tímto účelem nabízí

 

supervize a koučování

pro jednotlivce a organizace

 

Supervize a koučování jsou dva základní profesionální nástroje, které umožňují:

reflektovat myšlení a činnost profesionálů

pojmenovat účinné formy práce s klienty

otevírat nové cesty myšlení a nové formy práce

rozvíjet účinné nástroje managementu služeb

podporovat rozvoj týmové spolupráce

korigovat neefektivní přístupy

I-KOS touto nabídkou vychází vstříc společenské poptávce po rozvoji managementu a kvality služeb pomáhajících profesionálů a/nebo organizací pomocí koučování a supervize.

Supervize

Supervizi chápeme jako komplexní profesionální pomoc pro příslušníky různých profesních oborů, kteří chtějí reflektovat své profesionální jednání a z něj plynoucí problémy, konflikty a “slepé uličky”. Vlastní profesionální jednání je reflektováno v kontextu osoby, instituce a společnosti, a tím podněcováno ke změnám. Cílem jsou nové, promyšlenější způsoby pohledu a koncepční myšlení, nové chápání vlastní role a funkce a nové, flexibilní jednání. V souladu se zakázkou může supervize doprovázet dosažené změny v myšlení a jednání jedinců směrem k nastartování nových firemních procesů a struktur. 

Formy: individuální supervize, supervize týmu, projektová supervize, supervize řízení.

Koučování

Koučování chápeme jako poradenství ve firemním kontextu. Jeho cílem je podpora a doprovázení na cestě za stanovenými cíli. Zahrnuje jak reflexi aktuální situace a existujících překážek a těžkostí, tak provázení na cestě za řešením a podněcování k osobnímu vývoji. To vede k navýšení vlastní spokojenosti a zdraví a k umocnění možností uskutečňování vlastních i skupinových cílů v pracovním kontextu. 

Formy: individuální koučování, koučování týmu, koučování skupiny.

Orientační cena supervize a koučování

Základní cena činí 600 Kč/ 1 hodinu práce

jednorázová individuální supervize/koučování – min. 1 hodinu

skupinová supervize/koučování (např. pracovní tým, malá organizace) – min. 2 hodiny

supervize/koučování velkých projektů (např. komplexní supervize velké organizace) – min. 4 hodiny

supervizi/koučování vede obvykle jeden supervizor, u velkých projektů pracují supervizoři ve dvojici (dvojnásobek ceny)

Výsledná cena při dohodě o déledobé spolupráce je součástí dojednaného kontraktu.

Supervizoři a koučové I-KOSu

PhDr. Vratislav Strnad

psychoterapeut, psycholog, lektor a supervizor

MUDr. František Matuška

psychoterapeut, psychiatr, lektor a supervizor

Organizace spolupracující se supervizory I-KOSu

Azylový dům AGAPÉ Krupka

Centrum pro rannou péči Praha

DPS "Ondřejov“ Praha

FOKUS Praha

FOKUS Vysočina

Charita Uherský Brod

ISZ Group Praha

MENS SANA Ostrava

MOST – oddělení pro mládež Praha

ÖAS Vídeň

SPJ – sdružení pro probaci a mediaci v trestní justici Praha

Společnost DUHA

Společnost POHODA Praha

Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb Praha

TRIANGL Praha

Židovská obec v Praze

 

Kontakty:

Adresa: I-KOS, Máchova 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Telefony: MUDr. František Matuška - 603 223 510, PhDr. Vratislav Strnad - 737 759 863

E-mail: i-kos@quick.cz