KOSMOS 20
KVĚTEN 2001 / MAY 2001

PAVEL TOUFAR:
VZESTUP A PÁD JURIJE GAGARINA

 

Ivan Anikejev, Pavel Beljajev, Valentin Bondarenko, Valerij Bykovskij, Valentin Filaťjev, Jurij Gagarin, Viktor Gorbatko, Jevgenij Chrunov, Anatolij Kartašov, Vladimír Komarov, Alexej Leonov, Grigorij Něljubov, Andrijan Nikolajev, Pavel Popovič, Mars Rafikov, Georgij Šonin, German Titov, Valentin Varlamov, Boris Volynov, Dmitrij Zajkin

- jména známá i neznámá - jména mužů první dvacetičlenné skupiny kandidátů kosmických letů.

S jejich osudy, a s osudy mnoha dalších mužů a žen okolo ruského kosmického průmyslu, nás seznamuje publicista Pavel Toufar ve své nové knize "Vzestup a pád Jurije Gagarina".

Z nedávno otevřených tajných archívů se ke čtenářům dostávají informace o nemilosrdném zákulisí přípravy prvních kosmických letů v tehdejším Sovětském Svazu. Informace o tom, že mnohdy víc než sebedokonalejší připravenost adepta kosmického letu rozhodovala zákulisní politika, skrytá i otevřená. Velmi podrobně je v knize popsán výběr prvních kosmonautů, jejich příprava a život.

Samozřejmě je autorem nejvíce pozornosti zaměřeno na toho nejznámějšího z nich - na prvního kosmonauta světa Jurije Gagarina. Své místo však v knize dostávají i ostatní - German Titov, Grigorij Něljubov, Nikolaj Kamanin či Sergej Koroljov. Kromě nich mají v knize svojí samostatnou kapitolu i lidé o nichž se do současnosti mluvilo velice málo - tzv. "pokusní králíci" - muži, kteří bez ohledu na vlastní zdraví zkoušeli hranice lidských možností - při přetížení na centrifuze, v tlakové komoře, na rotátorech, při dlouhodobých pobytech v izolovaném prostředí … Většina těchto mužů se zasloužila o to, že skuteční kosmonauté se při svých startech ke kritickým hodnotám, nebezpečným lidskému zdraví a životu, již ani nepřiblížili. Tito muži by také měli mít svůj pomník. Nemají, a mít asi nebudou. Je jistě záslužné, že si na ně Pavel Toufar vzpomněl alespoň ve své knize.

"Vzestup a pád Jurije Gagarina" - je svědectvím o vzestupu muže, prostého, ale cílevědomého sovětského vojenského letce, který se, přiznejme že především díky svému odhodlání a houževnatosti, dostal až na úplný vrchol světské slávy. Tuto slávu však příliš neunesl a tak následoval zákonitě pád. Dlouhé a bujaré pitky, nevěra, politické problémy - to je jen část hříchů prvního kosmonauta s nimiž se můžeme v knize seznámit.

Pádem skončil i poslední Gagarinův let ve cvičné stíhačce MIG-15 (mimochodem, kdo z Vás věděl, že tento dvoumístný stroj byl vyroben v letecké továrně ve Vodochodech?).

Pavel Toufar ve své knize podrobně mapuje poslední chvíle života Jurije Gagarina i jeho leteckého instruktora Vladimíra Serjogina. Detailně probírá všechny kritické okamžiky letu a nastoluje řadu otázek: Byl v prostoru další letoun? Proč se piloti nekatapultovali? Kde je plexisklo z kokpitu? Došlo na palubě k výbuchu? Ale i: Proč jsou u kremelské zdi, místě věčného odpočinku jen těch nejvyvolenějších z vyvolených, pochováni jak Jurij Gagarin tak i Vladimír Serjogin? Mnoho otázek, málo dokumentů k jejich objasnění. Po letech přísného utajování se již dnes jen těžko hledají odpovědi na tyto otázky. Budiž kvitováno, že autor se velmi přesně a precizně snaží o zvážení všech dostupných "pro" i "proti" a v závěru předkládá čtenáři ucelené souhrny - ale bez toho, aby nekompromisně prohlašoval: "Toto je pravda!". Tak, jak to udělali někteří autoři před ním. Pavel Toufar nechává na čtenáři, aby si ze všech uvedených faktů udělal svůj závěr. Jak tedy zahynul Jurij Gagarin? Odpovězme titulkem jedné podkapitoly z knihy: "Viník zůstal neodhalený".

Při pátrání po Gagarinově smrti nemohl autor opominout ani další, bulvárními autory často citované, "zaručené" verze jeho havárie. Jelikož si myslím, že je škoda místa na jejich obšírnější rozebírání použiji opět pouze název podkapitoly z knihy: "Navždy v kosmu, alkohol, nebo politický atentát?"

Kniha "Vzestup a pád Jurije Gagarina" není pouhým souhrnem informací o sovětském kosmickém průmyslu a jeho prvních kosmonautech, ale především zdrojem mnoha nových, do nedávna přísně utajovaných, pohledů do zákulisí tohoto průmyslu. Pohledů na hrdinství mužů, na zákulisní mocenské a politické boje, pohledů na smrt, bolest, ale i statečnost, slávu. To vše doplněno téměř 130 černobílými fotografiemi z archivu autora - drtivou většinu z nich vidí český čtenář vůbec poprvé. Asi každý, kdo se zajímá o sovětský podíl na dobývání kosmu, by se měl do této knihy pozorně začíst. Rozhodně to stojí za to!

  Pavel Toufar: "Vzestup a pád Jurije Gagarina", vydalo nakladatelství REGIA Praha, vydání první, 239 stran, 228 černobílých fotografií. Cena 249,- Kč.


 

Na úvodní stránku příslušného čísla Na další článek příslušného čísla