Malé Hradisko je středně velká obec, ležící v západní části dnešního prostějovského okresu. Je od okresního
města vzdálena 21 km. Rozkládá se na východním okraji Drahanské vrchoviny, na komunikační ose Prostějov - Boskovice. Z hlediska morfologického leží obec v pahrbkovitém a kopcovitém terénu, uprostřed smíšených lesů, v nadmořské výšce 608 m. Klima je vnitrozemské, převažují větry západní a severozápadní. Katastr obce má rozlohu 728 ha, z toho asi 40% připadá na lesy. Součástí obce jsou také dvě samoty pod Skřivánkovem a osada Okluky, ležící v půvabném údolí při potoku Okluka.

Počet obyvatel obce v historii:
 

ROK

POČET OBYVATEL

1754

243

1800

481

1890

1103

1930

891

1950

724

1970

668

1991

461

 
Občanská vybavenost:
- budova obecního úřadu s poštou
- kulturní dům, kinosál
- hřbitov
- hostinec, obchod - smíšené zboží

Nedaleko obce Malé Hradisko se nachází keltské sídliště Staré Hradisko, obec nechala vyznačit naučnou stezku s informacemi, nákresy a fotografiemii. Informace o keltském oppidu naleznete na stránce historie a na stránkách mikroregionu.

Malé Hradisko je spolu s dalšími sedmi obcemi na Drahanské vrchovině členem zájmového sdružení obcí  - MIKROREGION PROTIVANOVSKO - založeným v roce 1998.

Další informace:

HOME