Zkoušky      Historie     Akce znakkrok.gif (4630 bytes)

Chceš získat kamarády, lépe trávit svůj volný čas a nesedět jen před počítačem? Chceš zažít nová dobrodružství, hrát oddílové hry, vyhrávat,  pracovat s lanem, jezdit na víkendy, plavit se na plachetnici, spát v lese, umět rozdělat správně oheň a vyzkoušet si spoustu dalších věcí? Hledáš kamarády, kterým můžeš věřit?

 
 • O oddíle :
  Turistická oddíl Krok je určen dětem ve věku od 8 do 18 let. Oddíl je rozdělen na 3 družiny : Sokoli, Jestřábi, Kondoři.  V současnosti má oddíl okolo 20 dětí. Činnost oddílu je zaměřena na všeobecně výchovnou činnost se zaměřením na turistiku. Činnost oddílu je realizována za minimálnách finačních nákladů, aby se do činnosti mohly zapojit i děti, které by si dražší zájmovou činnost nemohly dovolit (50 kč/pololetí).
  Zájemci o vstup do oddílu mohou kontaktovat s vedoucími oddílu: Martin Sysala, tel.: 731 409 953, mail: klubko@post.cz .

 • Schůzky oddílu KROK : každé úterý od 16.00 do 18.00 u víceúčelové sportovní haly ve Frýdku (před hlavním vchodem, příp. u klubovny vedle haly).
  S sebou: tužku, papír, vázačku, kadet, KPZ, zkoušky,

 • Vedoucí oddílu:

  Mgr. Martin Sysala
  Mýval
  :
  pedagog volného času. V Kroku je od r. 1987. Od 1990 - 2003 vedl nový klub KPP KROK. V roce 2003 se do oddílu vrátil s tím,  že jenom na chvíli pomůže při znovurozjetí oddílu. A tak stále rozjíždí a rozjíždí...
  Jana Němcová
  Žabka
  :
  pravá ruka Mývala při realizaci všech akcí a "utěšovatelka" malých dětí. (jinak i zdravotník)Vykonává v oddíle řadu neviditelných ale o to důležitějších prací (bodování, přípravu akcí, dohled...).  Přestože je většinou tichá, v případě potřeby si dokáže zjednat naprostý pořádek.
  Daniel Baumruk
  Tulák :
  Věčně sršící energií, nápady a všemi možnými výmysly a tahoun oddílu. Hlavně díky němu se oddíl zatím nerozpadnul, protože táhnul oddíl v období, kdy odešli předchozí vedoucí.  V současnosti je studentem ped. fakulty v Ostravě - obor TV a Ma.
 • AKCE ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

         FOTKY - I. pololetí šk.r.2004/2005

            7.9.         první oddílová schůzka 
          11.9.         Děti, mládež, volný čas na Místeckém náměstí
          16.9.         Výprava - Palkovské hůrky
          15.-17.10   Víkendovka na Mazáku
          30.10.        Úklid lesa
          12.-14.11    Víkendovka
          27.11.         Výprava Skalka
         11.-12.12.    ?  Zimní táboření - úklid lesa ?
          24.12.         Štědrovečerní pouštění lodiček
      

 • AKCE  ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 + FOTKY

(při kliknutí na akce se vám objeví fotky z akce)

2.9.           první oddílová schůzka (foto)
13.9.         výlet na Palkovské hůrky (foto)
20.9.         výlet na Štandl
26.-28. 9.  Víkendová akce Žermanice (foto)
11.10.       brigáda - úklid klubovny a zahrady
19.10.       výlet Velký Javorník (foto)
24.-26.10  Víkendová akce Morávka - Protěž (foto)
8.11.         výlet Skalka - Ondřejník (foto)
22.11.       výlet Štandl
21.12.       vánoční schůzka (foto)
27.12.       výlet Smrk (foto)

FOTKY - SCHŮZKY II. pol.  š.r. 2003/2004


7.2.           výlet k Morávce
28.2.         výlet na Prašivou - zimní táboření (foto)
2.-4.4.       předvelikonoční víkendovka (foto)

17.4.         krajské kolo TBZ
21.-22.5.  Bambiriáda
29.-30.5.  Dětský den
7.-15.8.    Tábor "Rytířskou stezskou" ve Skalici

 • Plavčík:
  3 uzly
  5 písmen v morseovce
  Oddílové signály
  Družinový pokřik
  Oddílový pokřik
 • Kadet
  6 základních uzlů
  Rozdělání ohně na 10 + Úklid ohniště

  Zachycení pískané morseovky
  KPZ
  Kadet
 • Kormidelník
  2 sou hvězdí
  Buzola
  Orientace v mapě
  Deník
  Osmičkový uzel
  Oddílový kroj
  5 schůzek / akcí
  Čestné a kamarádské chování

  20 písmen v morseovce
 • II. Důstojník
  Topogr. značky
  Oheň na 3 zápalky bez papíru
  6 hod. mlčenka

  4 akce
  Šifrování
 • I. Důstojník
  12 h hladovka
  12 h. mlčenka
  Noční orientace
  Morseovka – přijímání, vysílání

  2 nové celooddílové hry

(Další materiály)

 

Oddílová klubovna u VSH

Vedoucí oddílu T.O. KROK : Mýval, Tulák, Žabka
Víkendová akce na Morávce na chatě Protěž
s1.jpg (8369 bytes)
s2.jpg (24821 bytes)
Ondřejník 8.11.03


Historie oddílu

Turistický oddíl Krok vznikl v r. 1979 a byl založen Hankou Palátovou. Během let se vystřídalo několik vedoucích. Jedn i z posledních před prvním rozdělením oddílu ( tzn. v letech 86 -89 ) byli Iva Barcziová a Martin Ri gler. Oddíl tehdy pracoval na maximum a jel podle formy skautských oddílů : družiny, rádcové, podrádcové, celoroční hry, bodování, tábory… V r. 19 89 měl na 40 členů, byl rozdělen na 2 části - přípravka Poštolky (1-4 tř.) a oddíl Krok.

Na začátku roku 1990 se od oddílu odděluje Klub přátel přírody Krok. Turistický oddíl Krok nadále pokračuje ve své činnosti. Po zrušení pionýrských skupin v 90 letech se oddíl snažil přiřadit  pod Skautská střediska. Ale vyhraněná idea skautingu ( i když oddíl Krok z ní po celá leta vycházel) nakonec měla za následek že oddíl od tohoto sdružení odešel a hledal si své vlastní místo.Na začátku roku 2003, kdy byla ukončena činnost LLM DaM oddíl Krok přešel pod zastřešení Sdružení Klubko, se kterým již delší dobu spolupracoval.Současně je oddíl členem KČT.

V současnosti je v oddílu KROK dvacet dětí. Po úrčitém útlumu v minulých letech se oddíl začíná znovu rozrůstat a opět začíná plnit  svou činnost a tak se opět naplňují ideály Kroku , které jsou zaměřeny na kamarádství, toleranci, úctě k sobě samému a k přírodě. krok.jpg (7143 bytes)

Oddíl se nyní schází v klubovně Sdružení Klubka , která je v bývalých venkovních šatnách pro hokejisty u VSH. V současnosti se činnost oddílu hodně zaměřuje na zapojení neorganizovaných dětí do zájmové činnosti. V roce 2002 se oddíl KROK   zapojil do projektu integrace dětí ze sociálně slabých rodin a z rizikových skupin. Při této práci spolupracoval   a nadále spolupracuje prostřednictvím Sdružení Klubko i s Krizovým centrem v Centru nové naděje a s dalšími pomáhajicími organizacemi. Dnes se činnost oddílu zaměřuje i na neorganizované děti ze sídliště Slezská. Proto se některé oddílové schůzky konají na tomto sídlišti a do činnosti jsou zapojovány i děti, které trávi svůj volný čas na ulici. A radost těchto nových dětí, které se mohou účastnit našich her a kdy poznávají novou tvář přátelství a kamarádství je nejlepší vizitkou činnosti oddílu. I když možná je trochu odlišná od těch jiných oddílů.