Varan stepní Varanus exanthematicusZápadní a střední Afrika
Zástupci varanů patří mezi velké ještěry. Některé druhy dorůstají délky přes dva metry. Mají štíhlé, shora mírně sploštělé tělo s dlouhým ocasem a protaženou hlavou.  Některé druhy přečkávají chladné období v úkrytech. Pohlavně dospívají ve 3-5 letech a dožívají se přes 15 let. Obývají teplé oblasti Asie, Afriky a australské oblasti. Biotopy se liší podle druhu. Někteří žijí v pouštích, polopouštích a stepích jiní obývají pralesy. V případě nebezpečí hlasitě syčí a nafukují se. Pokud zastrašování nepomůže pak koušou a brání se i prudkými ranami ocasem. Všechny druhy jsou zařazené do seznamů CITES II, někteří i v CITES I. Bývají častými chovanci v zoologických zahradách. Vyžadují prostorné terárium, stromové druhy jej musí mít vybavené větvemi a potřebují také vyšší vlhkost.
Varan stepní dosahuje  až 150 cm, obvykle však dorůstá délky okolo jednoho metru. Obývá stepi a polopouště. Živí se dravě. Požírá hmyz, loví různé obratlovce a nepohrdne ani zdechlinou. Jsou to samotáři. Samci v období páření se vzájemně napadají. Aktivní jsou ve dne a za šera. Rádi se sluní na vyhřátých místech. Občas se koupou. V zajetí vyžadují prostorné terárium s vyšší vrstvou písku nebo drcené kůry na podlaze. Chováme je jednotlivě nebo v párech. Množí se kožovitými vejci, které samice zahrabávají do písku. Snáší jich až 20. Inkubace při teplotě okolo 30° C trvá až 150-165 dnů. Mláďata jsou po vylíhnutí dlouhá 15-17 cm. Rozmnožují se poměrně vzácně. Dospělci žerou myši, potkany, morčata, kuřata, v nouzi i kousky masa a vejce.  Mláďata se krmí převážně hmyzem.

(Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO Olomouc v roce 1999)