Berneška havajská Branta sandvicensisHavajské ostrovy
  Vyskytuje se pouze na Havajských ostrovech. Žije na lávových polích mimo vodu. K tomu ji slouží mnohá přizpůsobení. Má delší nohy a mezi krátkými prsty jsou zakrnělé plovací blány. Dříve zde byla poměrně hojná. Po osídlení lidmi a vysazení dravých zvířat, které zde dříve nežily dolo k drastickému snížení jejich stavů. V padesátých letech žilo už jen několik desítek ptáků. Jejich záchrana přišla na poslední chvíli. Díky spolupráci zoologických zahrad i dalších institucí byla vypracována metodika chovu v zajetí. Dnes jsou jejich stavy v přírodě mnohem vyšší a v zoologických zahradách patří mezi poměrně běžně chované druhy ptáků, které se dobře rozmnožují.
Bernešky nevyžadují bezpodmínečně vodní bazény. Lze je chovat i v travnatých výbězích, kam jim umístíme větší nádobu na vodu. Do výběhu je umisťujeme v párech. Je možné je chovat i ve více párech, ale na malé ploše pak dochází k soubojům o hnízdní okrsky. Samice snáší 3-5 vajec, na kterých sedí přes čtyři týdny. Většinou se však vejce odebírají a inkubují v líhních. Teprve těsně před líhnutím se opět podsazují vlastním rodičům. Uměle odchovávaná zvířata si totiž zafixují jako svého "rodiče" člověka a toho v dospělosti považují za sexuálního partnera. Takoví ptáci se jen velmi těžko zařazují do dalšího chovu. Bernešky se krmí míchanicí složenou ze šrotů, nastrouhané mrkve, máčeného pečiva, brambor a zelených částí rostlin. Dále dostávají naklíčené i suché obiloviny, a v holých výbězích i zelené krmení.
 
 (Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO Olomouc v roce 1999)