Bukač velký Botaurus stellarisTéměř celá Evropa, severní a jižní Afrika, velká část Asie
  Obývá celou Evropu, velkou část Asie a severní a jižní Afriku. Vyskytuje se v bažinatých a mokřadních oblastech nebo na zarostlých okrajích rybníků a jezer. Žije velmi skrytě, v přírodě je téměř nemožné jej nalézt. Má výborné krycí zbarvení a při vyrušení zaujímá zvláštní postoj. Natáhne krk a celé tělo kolmo vzhůru, tak je velmi obtížné jej spatřit. V nebezpečí roztahuje křídla a peří na krku, celé tělo tím opticky získává na velikosti. Prudké výpady zobákem dokáží odrazit útočníka. Vydává podivný hlas, který se podobá bučení krav. Ozývá se hlavně v noci na jaře, kdy nastává období rozmnožování. Vytváří si svá teritoria, která obhajují před ostatními příslušníky svého druhu. Hnízdo tvoří hromada z rákosí a travin. Do něj snáší na jaře 3-6 vajec. Sedí na nich asi 26 dnů. O vylíhlá mláďata se stará samice. Na zimu odlétají na vhodná zimoviště.
V zoologických zahradách se chová poměrně zřídka. Proto je také jen velmi málo údajů o jeho rozmnožování v zajetí. Bukač je však poměrně atraktivní pták. Bohužel pro jeho skrytý způsob života, výborné krycí zbarvení a postoj ho ve větší voliéře spatří jen velmi málo návštěvníků.
 
 (Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO Olomouc v roce 1999)