Jeřáb královský Balearica regulorumTropická Afrika
Vyskytuje se stejně jako příbuzný jeřáb paví v Africe. Obývají savany v okolí vod. V období rozmnožování žijí v párech, jinak se sdružují do větších hejn. Od ostatních druhů jeřábů se odlišují některými antomickými znaky i chováním. Často posedávají na stromech a někdy si na nich staví i hnízda. To je pro ostatní jeřáby velmi netypické. Jeho hlas zní také jinak než hlasy ostatních druhů jeřábů. Pro krásné zbarvení je velmi často chován. Větší skupinu lze přes léto umístit do velkých venkovních výběhů. V zimě se schovávají do prostoru vytápěného na 15-18° C. Někdy zahnízdí i v tomto zimovišti. Chovné páry však na sezónu umísťujeme mimo hlavní návštěvní trasy do zarostlých výběhů, kde budou mít klid k hnízdění. V toku provozují zvláštní tance, které jsou součástí předsvatebního chování. Staví si hnízdo z větviček, trávy, a dalších rostlinných materiálů. Snáší obvykle dvě vejce, v sezení se střídají oba rodiče. Po 27-31 dnech se líhnou vyvinutá mláďata. Vzhledem připomínají kuřata kurovitých ptáků. Nohy mají krátké a jsou porostlá jemným chmýřím. Jsou jako většina krátkokřílých rovněž polokrmiví a rodiče jim v prvních dnech nosí potravu do hnízda. Mnohdy se první vejce odebírají do umělých líhní. Tak se dosáhne ještě druhé snůšky. Odchovy však nejsou pravidelné. Ne všude, kde se chovají dochází k rozmnožování. Důležitý je výběr chovného páru, dostatek klidu v období rozmnožování, kvalitní krmení i určité zkušenosti s odchovem mláďat. Větší úspěchy s jejich rozmnožováním mají zoologické zahrady v Olomouci a v Praze. Krmí se míchanicí z vařené rýže, tvarohu, vařených vajec, strouhané mrkve. K tomu jim přidáváme zrniny, pečivo, zelené krmení. Důležitá je i živočišná složka potravy. Zejména v době krmení mláďat jim podáváme dostatek hmyzu, gamarus a vařené, nakrájené maso.
 
 (Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO Olomouc v roce 1999)