Racek velký Larus ichthyaetusOd Černého moře až po Mongolsko a Čínu
Patří k největším druhům racků. Obývá břehy velkých řek, jezer a rybníků od Černého moře až po jezero Balchaš, ostrůvkovitě až po Mongolsko, severní Čínu a Tibet. Zimuje na jihu Kaspického moře a na pobřeží Arabského poloostrova a Indie. Jejich kolonie mohou čítat až 3000 párů. Dospělí jedinci váží jeden až dva kilogramy. Živí se rybami, drobnými živočichy, které najdou na pobřeží i ptačími vejci a zdechlinami. Hnízdí většinou na pobřeží, v rákosinách, na skalních útesech. Samice snáší 1-3 vejce, na kterých sedí dvacet pět dnů. Mláďata se líhnou poměrně vyspělá. Brzo opouští hnízdo, ale rodiče je ještě dlouho krmí. Ve dvou měsících se mladí ptáci osamostatňují. Až ve dvou letech se přebarvují do šatu dospělých. Dožívají se dvaceti až třiceti roků.
Racci jsou nejčastěji chovanými zástupci řádu dlouhokřídlých. Chovají se ve voliérách a na rybníčcích s většími druhy vodních ptáků nebo jinými stejně velkými druhů racků. Menší zástupce s nimi nelze společně umisťovat, aby se nestali jejich kořistí. V jedné voliéře je možné chovat i více párů racků. Pouze v období rozmnožování je vhodnější je chovat odděleně. Jinak se musí prostor voliéry co nejvíce rozčlenit, aby ptáci měli dostatek klidu na hnízdění. V zajetí se rozmnožují pravidelně. Na krmení se jim podávají ryby, myši, kuřata, nakrájené hovězí maso a míchanice z masa, zeleniny, ovesných vloček, vajec, tvarohu a vařené rýže.
(Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO Olomouc v roce 1999)