Klaun Amphiprion polymnus

 • Třída:      PAPRSKOPLOUTVÍ Actinopterygii
 • Podtřída: Kostnatí Neopterygii
 • Řád:        Ostnoploutví Perciformes
 • Čeleď:    Sapínovití Pomacentridae

 •  

  Do čeledi  sapínovitých je zařazeno asi 15 rodů s téměř 200 druhy ryb. Obývají tropická ale i chladnější moře. Většinou žijí ve větších hejnech. Požírají živou potravu i řasy. Jikry kladou na kameny nebo do skalních dutin. Ve většině případů se o jikry stará pouze samec. Hlídá je, čistí a zahání vetřelce, kteří se přiblíží příliš blízko. Zajímavé je soužití rodu Amphiprion (klauni) se sasankami. Klauni využívají sasanku jako úkryt a mají v ní spolehlivého ochránce. Proti jejím žahavým buňkám nic nezmůžou ani větší ryby. Přitom klaun sám není proti žahavým buňkám nijak odolný. Sasanka jej však nepovažuje za nepřítele a tuto zbraň proti němu nepoužije. Někdy jsou klauni tak "drzí", že vnikají i do trávicího ústrojí sasanky. Jednotlivé druhy žijí společně zase jen s určitými druhy sasanek.
  Klaun Amphiprion polymnus
  Obývá mělké laguny v Indickém a Tichém oceánu. Za potravu mu slouží mořský plankton a řasy. Žije v symbióze se sasankami Heteractis crispa, H. malu a Stichodactyla haddoni. Klauni se velmi často chovají v akváriích. Zajímavé je pozorovat jejich chování a soužití se sasankou. Na jedné straně je sasanka pomocí svých žahavých buněk chrání, na druhé straně klauni ji očišťují od odumřelých částí a někdy ji i "krmí". Spíše však jde o kousky potravy, které klauni sami nejsou schopni pozřít. V akváriích se je podařilo několikrát rozmnožit. Jikry kladou na plochý kámen ve čtrnáctidenních až měsíčních intervalech. O ně se starají oba rodiče. Ovívají je ploutvemi, očisťují je a chrání. Po deseti dnech se musí kámen s jikrami odebrat do odchovné nádržky. Zde musí být voda stejné kvality a teploty jako v nádrži s dospělci. Do druhého dne se většinou vykulí potěr. Ten se musí krmit nejjemnější živou potravou. Nejvíce se osvědčili mořští vířníci a jemný sladkovodní plankton v akvaristice označovaný jako "prach". Později se mohou krmit i čerstvě nalíhlou žábronožkou solnou. Mláďata rychle rostou a postupně se začínají vybarvovat do šatu dospělých.
   

  (Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO Olomouc v roce 1999)