Langusta obecná Palinurus vulgaris

 • Kmen:       ČLENOVCI Arthropoda
 • Podkmen:  Korýši Crustacea
 • Třída:        Rakovci Malacostraca
 • Řád:          Desetinožci Decapoda
 • Podřád:     Lezoucí Reptantia

 •  

  Členovce Arthropoda snadno rozeznáme podle článkovaného těla a tělních přívěsků (nohy, makadla, tykadla, klepítka...). Na těle můžeme rozeznat tři základní části a to: hlavu, hruď a zadeček. Dalším společným znakem vnější chitinová kostra, která tělo chrání. Členovci jsou nejpočetnější a nejvíce rozšířenou živočišnou skupinou. Počet druhů se odhaduje na více než milion.
  Korýši Crustacea se vyznačují dvěmi páry tykadel a končetinami rozdělenými na dvě nestejné poloviny. Žijí v mořích i ve sladkých vodách. Nejznámějšími zástupci jsou raci, krabi a perloočky, které tvoří velkou část planktonu a jsou oblíbeným akvarijním krmivem.
  Desetinožci Decapoda mezi něž patří oblíbení chovanci sladkovodních i mořských akvárií-raci, krabi, langusty a humři. Součástí expozic mořských akvárií bývají často tropické druhy poustevníků, krabů, langust a krevet.  První tři páry nohou jsou vyvinuty v tzv. kusadlové nožky. Některé druhy mají klepeta.
  Langusta obecná patří k nejmohutnějším korýšům. Dospělý jedinec může mít hmotnost až 8 kg. Charakterizuje je mohutný krunýř, který shora a na bocích kryje hlavohruď. Uvnitř jsou ukryty žábry. Krunýř neroste, proto je v pravidelných intervalech svlékán. V tomto období, kdy je nový krunýř ještě měkký jsou velmi zranitelné. Nemá klepeta, nohy jsou zakončeny drápky. Dlouhá tykadla jsou delší než tělo. Končetiny po odlomení mají velkou schopnost regenerace a během několika svlékání zcela dorostou.  Langusty se přes den ukrývají ve skaliskách, v puklinách a děrách a teprve navečer vychází na lov. Živí se především mlži a ostnokožci. Rozmnožují se vajíčky, které samice nosí pod zadečkem. Z nich se po půl roce líhnou průhledné larvy. .Jejich nezastupitelná role je i výživě člověka. Oblíbení jsou jako potrava zejména v přímořských krajích, ale dnes se s nimi můžeme setkat i v našich prodejnách a restauracích.
   

  (Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO Olomouc v roce 1999)