Lemur vari Varecia variegataVýchodní část Madagaskaru
 
Patří mezi největší druhy. Má výrazné černobílé zbarvení.
V přírodě tvoří tlupy o 4-10 jedincích. Obývají ve dvou barevných formách východní část Madagaskaru. Živí se listy, květy, plody, kůrou a mízou. Občas si potravu zpestří hmyzem či drobnými obratlovci a ptačími vejci. Mají denní aktivitu. Dožívají se až 14 let. V zoologických zahradách jsou oblíbenými chovanci, kteří se často množí.
Tento lemur se poměrně dobře aklimatizuje v našich podmínkách. Pro chov postačuje teplota okolo 20-22°C. Přes léto je výhodné je vypouštět do venkovních výběhů, neboť lemuři se všeobecně velmi rádi sluní. Zde však musí být ubikace ve které se mohou zvířata ukrýt před nepříznivým počasím. V zoologických zahradách se osvědčily výběhy umístěné na ostrůvku. Vodní hladina je totiž pro většinu opic nepřekonatelnou překážkou. Lemuři jsou velmi pohyblivá a čilá zvířata, proto se musí mít dostatek prostoru. Ten je nutné co nejvíce rozčlenit-po kleci se rozvěsí různě silná lana, houpačky a provazové žebříky. Vhodné jsou i silné větve a police umístěné na stěnách, kde zvířata ráda odpočívají.
Vari se chovají v párech nebo rodinných skupinkách. V přírodě si staví z větví v korunách stromů hnízda, ve kterých rodí i mláďata. V zajetí se spokojí i s otevřenou budkou. Březost trvá přes čtyři měsíce. Rodí jedno až tři mláďata, která kojí tři měsíce. Pohlavně dospívají ve dvou letech. Lemur vari je všežravec s větším podílem rostlinné složky. Krmení musí být co nejpestřejší. Potravu dostávají dva až třikrát denně. Podáváme ovoce a zeleninu v co nejširším sortimentu, vařenou rýži, tvaroh, vejce, hmyz. Jako doplněk potravy i na hraní můžeme dávat čerstvé větve listnatých stromů. Pozor se musí dát na překrmování neboť lemuři jsou náchylní ke ztučnění.
 
(Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO Olomouc v roce 1999)