Přímorožec-Oryx Oryx gazellaVýchodní a jihozápadní Afrika
Tento druh přímorožců obývá v pěti poddruzích východní a jižní Afriku. Také u těchto přímorožců došlo ke zmenšení původního areálu výskytu a v některých oblastech byl již vyhuben. Žije v suchých travnatých a křovinatých oblastech, kde se živí hlavně trávou. Při dostatku šťavnatého krmení nevyhledávají napajedla. Je to velká antilopa, která dorůstá 120-140 centimetrů v kohoutku a hmotnosti přes dvě stě kilogramů. Rohy mají rovné a přes jeden metr dlouhé. Samice je mají slabší, dlouhé až 120 cm. Samci je mají silnější, ale nedosahují délky přes jeden metr. Sdružují se do větších stád o 10-40 jedincích. Obvykle žijí společně s antilopami a zebrami. V zajetí je nejčastější přímorožec jihoafrický O.g. gazella, který je i na snímku. U nás chová největší stádo těchto překrásných antilop ZOO Olomouc. Zde se podařilo odchovat již několik desítek mláďat. Další velkou skupinu chová ZOO Dvůr Králové.
V zajetí se chovají ve vytápěných ubikacích. V zimě vyžadují teploty okolo 14-16° C. V době odchovů mláďat je nutné ubikace vytápět na 18-20° C. Většinou se chová jeden samec a několik samic. Ve stájích se obvykle rozdělují a pohromadě se pouští jen ve venkovních výbězích. Přímorožci jsou sice kontaktní zvířata, která jsou navzájem velmi snášenlivá. Někdy si však může dospělý samec vybít svou agresivitu na slabší samici, zejména pokud jsou uzavřeni na malém prostoru. Mládě se rodí po 9-10 měsích březosti a je odkládacího typu. To znamená, že mládě obvykle leží v úkrytu a samice je chodí několikrát denně nakojit. Teprve později sleduje samici. Matka je kojí asi půl roku. Dospívají po druhém roce života. Krmí se trávou, senem, ovocem, zeleninou a granulovanými krmivy pro přežvýkavce.
 
(Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO Olomouc v roce 1999)