Agama vodní Physignathus concincinusJihovýchodní Asie

 
 

Obývají jihovýchodní Asii. Žijí na stromech v okolí vodních toků. Velmi dobře plavou a v případě nebezpečí se zachraňují skokem do vody. Patří mezi největší zástupce neboť dorůstají až do jednoho metru. Samec je mohutnější než samice a má i větší hřeben na hřbetě. Chovají se ve vysokém teráriu s větším bazénkem. Nutné je také množství větví na šplhání. Teplotu vyžadují okolo 28-30° C s nočním poklesem. Jsou velmi klidné a často si berou potravu i z ruky. Jen někteří jedinci importovaní z přírody při úleku prudce vyrazí a naráží na sklo. Většinou se však časem uklidní a přivyknou si. Krmí se hmyzem. Rádi berou i myšátka a občas se jim přidává sladké ovoce a zelené části rostlin. Chováme je v páru nebo ve skupině s jedním samcem a několika samicemi. Před pářením dochází k prudkým honičkám a při vlastním aktu se samec zakusuje do týla samice. Snáší 10-15 vajec s kožovitou skořápkou, která zahrabává do substrátu. Mláďata se líhnou za dva až tři měsíce. Živí se drobným hmyzem. Dožívají se více než deseti let.
 

 (Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO Olomouc v roce 1999)