Erb.gif (3260 bytes) Hlavahos.gif (3316 bytes)         english

Pohled.gif (101733 bytes)  
Klikni na obrázek pro jeho zvětšení

Rádi Vás vítáme na této stránce a stejně rádi Vás uvítáme i v Hostašovicích.

Hostašovice jsou krásným a zajímavým koutem Kravařska v Pobeskydské pahorkatině.
Jako nejjižnější část okresu Nový Jičín jsou zároveň vstupní branou do Valašska.

Stručná historie obce :
Vznik Hostašovic se datuje okolo roku 1249, kdy se podle pověsti ptáčník Hostaša, jako strážce tvrze Hradisko patřící ke Starojickému hradu, usídlil u zdejšího Hrázkového potoka. Vzniká osada, později lesní ves, které patřily ke Starojickému panství. V roce 1749 povyšují správci Starojického panství lesní ves v samostatnou obec Hostašovice s právem pečeti mající ve znaku zkřížené hrabě a cep. Samostatná obec žije svým životem až do roku 1978, kdy se stává součástí Nového Jičína. Samostatnou obcí se Hostašovice opět stávají od roku 1991 a to umožňuje výraznější rozvoj obce. Plošná plynofikace, rekonstrukce školy, plošná telefonizace, výstavba návsi, zřízení kabelové televize včetně místního TV kanálu, rekonstrukce elektrického vedení a veřejného osvětlení a další výstavba zvyšují kvalitu života, kterou chceme dále rozvíjet v oblasti kultury. Její součástí je i návrat ke kořenům našeho bytí, které jsme si připomněli oslavou 750. výročí osídlení a 250. výročí povýšení lesní vsi na obec. Tyto oslavy se konaly ve dnech 27. června a 3. až 6. července 1999.

Přírodní podmínky obce :
Celé území obce je součástí přírodního parku "Pobeskydí".
Výměra : 925 ha
Střední nadmořská výška : 380 m      Nejnižší místo : 347 m    Nejvyšší místo : 551 m (kopec Pohořelec)
Vodu z katastru obce odvádí : Hrázkový potok, Zrzávka, Bílý potok, Srní potok, Široká

Demografie obce :
Trvale bydlící obyvatelstvo : 655
Počet obytných domů : 215
Typická rodová jména : David, Hub, Horák, Hasalík, Janyška, Plešek

MÍSTNÍ ZAJÍMAVOSTI :
Kašařství :

Již od konce 18.století je jméno Hostašovice neodlučně spjato s pěstováním pohanky a zejména jejím zpracováním na pohanskou kaši.Pohanka se tu mele dodnes a přicházejí si ji koupit lidé i ze vzdálenějšího okolí.

Poklad stříbrných mincí :
V r. 1981 byl při výkopu jámy na vápno na parcele domu č. 182 nalezen mincový poklad ve dvou keramických nádobách. Poklad obsahoval celkem 336 kusů různých stříbrných mincí z konce 17.století a je dnes uložen ve slezském muzeu.

Zrzavka.gif (61412 bytes)

Zrzávka :
Pouhé dva metry jsou od sebe vzdáleny dvě studánky
a v každé vyvěrá naprosto odlišná minerální voda.
Ta vydatnější obsahuje síran železitý, druhá sírovodík
s typicky vaječným zápachem.
A to je ještě odsud nedaleko další studánka, zvaná Bílá,
rovněž se sírovodíkovou vodou.
Narezavělé vláknité usazeniny silnějšího pramene
daly svou barvou název místu i vytékajícímu potůčku.

Hlavní evropské rozvodí :
Územím obce probíhá hlavní evropské rozvodí. Voda z Hrázkového potoka, Zrzávky a Bílého potoka odtéká do Baltického moře, Srní potok a potok Široká naopak odvádějí vodu směrem do Černého moře. Kuriozitou je stodola č.p. 23, z jejíž každé opačné strany střechy odtéká voda do jiného moře.

Bifurkace :
Další unikátní zajímavostí je studánka Jaštěrka na kopci Trojačka. Její pramen se po několika metrech rozdvojuje do dvou ramen, z nichž každé odvádí vodu do jiného moře. Tomuto zajímavému zeměpisnému jevu se říká "bifurkace".

Další informace o obci Hostašovice :
Vladimír Dušek : Hostašovice - Místopis, historie a demografie obce, zajímavé pojednání ze sborníku Kravařsko r.1946

Františka Jančíková : Krása mluvy valašského lidu - Zajímavé etnografické pojednání ze sborníku Kravařsko r.1946
Oslavy 750 let obce Hostašovice - průběh oslav v červnu a červenci r.1999
Mapa okolí obce Hostašovice

Další informace o Hostašovicích   Beskydy-Valassko   nebo   Travel Atlas    nebo   Wikipedia  ,    v angličtině   Beskydy-Valachia .

            Na domovskou stránku Plešek