Lekce 2

Slovíčka:

Typy vět:
Po kliknutí na větu se ukáže překlad.

Příkladové věty:Rozhovor:Cvičení 1:


Cvičení 2:
Doplňte podle první příkladové věty.

Cvičení 3:

Cvičení 4:

Cvičení 5:
V závorkách je určen požadovaný tvar odpovědi. Příkladem jsou první dvě věty.

Cvičení 6:

Cvičení 7:


Příkladové rozhovory.

Cvičení 8:
Nahrazujte podtržené části vět slovy pod rozhovorem. Čísla určují místo použití. Po vyčerpání příkladů doplňujte vlastní slova dokud si užití dostatečně neosvojíte.

Cvičení 9:

Cvičení 10:


Cvičení 11:
Doplňujte do závorek slova, aby byla odpověď platná. První věta uvádí příklad.

Cvičení 12:
Sestavte větu ze segmentů. První věta je opět příkladem způsobu řešení.

Cvičení 13:
[Představení]
Doplňte slova do závorek, aby představení dávalo smysl.


Shrnutí:


Lekce 3

zpět