EDUARD HAKEN
Mistr Eduard Haken (1910 - 1996), sólista opery Národního divadla v Praze, umělec nesmírně ušlechtilý a hluboce lidský, neodmyslitelně patří k historii PSJU, s nímž od počátku sedmdesátých let uskutečnil 68 společných koncertů. Jeho vroucí zpěv byl naplněn vznešeností i pokorou, prozářenou vírou v Boha. Společní chvíle s Mistrem při zkouškách a na koncertech byly pro celý sbor velkým svátkem a přinášely všem nezapomenutelné zážitky. Spolupráce s ním přerostla v upřímné přátelství a pčipomíná všechny hodnoty, k nimž PSJU po celá léta svého působení směřoval.
Ein bedeutender Bestandteil der Chorgeschichte ist die Zusammenarbeit mit dem Maestro Eduard Haken (1910 - 1996), Solisten des Nationaltheaters in Prag und einem durch die ganze tschechische Musikwelt gewürdigten Künstler. Seit Anfang der 70er Jahre gab Haken mit dem Chor an die 70 gemeinsamen Konzerte.
A significant element in the history of the choir is its long association with Eduard Haken (1910 - 1996) who was a soloist with the National Theatre in Prague and an artist revered by the Czech musical public. From the beginning of the 70s, Haken performed seventy concerts with the choir.
La collaboration avec le maître Eduard Haken (1910 - 1996), soliste du Théâtre National à Prague, artiste apprécié par le public tchèque musical, fait partie importante de l'histoire de la chorale. Dès le début des années soixante-dix, Haken a donné environ 70 concerts avec la chorale.