HISTORIE SBORU
Pěvecký sbor jihočeských učitelek byl založen v roce 1963 při Střední pedagogické škole v Prachaticích, od školního roku 1993/94 pracuje při Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích; v roce 1995 se rozrostl o mužské hlasy. 

Během své činnosti uskutečnil PSJU několik stovek koncertů v České republice i v zahraničí. Sdružení je nositelem několika celostátních a mezinárodních cen - mezi největší úspěchy sboru patří bezesporu 1. cena na Internationaal koorfestivalu v roce 1975 v Haagu. 

Kladný ohlas a příznivé kritiky přinesly rozhlasové a televizní záznamy a přímé přenosy (včetně Německa a Švýcarska) a profilová dlouhotrvající deska vydaná v roce 1982 nakladatelstvím Panton. Repertoár obsahuje díla všech slohových údobí od polyfonních skladeb starých mistrů přes tvorbu klasickou, romantickou, úpravy lidových písní až po kompozice současných autorů.
Pojetí tělesa výrazně zformoval svou osobností jeho zakladatel a sbormistr prof. Theodor Pártl. V souladu s vnitřní představou nesleduje vnější efekt, ale jde za hudební a textovou podstatou, za niternou krásou vokální skladby. Velký důraz klade na detailní propracování a procítěnost hudebního díla. Umění je pro něho především citovým sdělením.

Od počátku sbor pravidelně spolupracuje s amatéry a s profesionálními umělci-skladateli, instrumentalisty a sólisty. Nejvýznamějšími zážitky přinášelo tradiční hostování již zesnulého Eduarda Hakena, sólisty Národního divadla v Praze. Spolupráce s ním přerostla v upřímné přátelství a přinesla 70 společných koncertů.

Činnost PSJU dávno přerostla rámec pouhého potěšení těch, kteří zpívají, má větší smysl. Upřímnou snahou mladých jihočeských učitelek je dávat zpěvu poslání, jaké vždy v českém národě měl - sbližovat lidská srdce společnou řečí víry v dobro, krásu a provázet je v každodenním zápase o tyto hodnoty.