THEODOR PÁRTL
Theodor Pártl (1933), držitel sbormistrovské Ceny Ferdinanda Vacha, pochází z jihočeských Strunkovic nad Blanicí, kde prožil mládí na samotě ve mlýně a kde trvale působí. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od r. 1963 vyučuje jako středoškolský profesor na Pedagogické škole v Prachaticích a od r. 1992 na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích.

Vrozená hloubavost a styk s přírodou vedly k vytvoření jeho křesťanské životní filozofie i jeho osobitého estetického cítění. Důraz klade na obětavost, skromnost a životní opravdovost. Na zkouškách i koncertech má se sborem bezprostřední kontakt, pevnou ruku a ke každému přátelský vztah. Umění je pro něho především určitým citovým sdělením a službou.

Theodor Pártl (1933), Gründer und Dirigent des Chores, studierte an der Pädagogischen Fakultät der Olmützer Universität. Von 1963 an unterrichtete er an der Pädagogischen Schule in Prachatitz und von 1992 an am Bischöflichen Gymnasium in Budweis. Seiner künstlerischen Auffassung liegen die christliche Lebensphilosophie und sein eigenartiges ästhetisches Empfinden zugrunde.
Theodor Pártl (b. 1933), founder and conductor of the choir, is a graduate of the Faculty of Education in Budweis and of the Faculty of Arts in Olomouc. He taught at the Secondary School of Education in Prachatice and from 1992 at the Bishop's Grammar School in Budweis. He projects a Christian philosophy of life and a distinctive aesthetics into his artistic expression.
Theodor Pártl (1933), fondateur et chef de la chorale, a fait ses études à la Faculté de Pédagogie à České Budějovice et à la Faculté des Lettres à Olomouc. Il a enseigné à l'Ecole d'instituteurs à Prachatice, et à partir de 1992 au Lycée épiscopal à České Budějovice. La philosophie chrétienne et le sentiment esthétique original se reflètent dans son expression artistique.