INFORMACE O PRACOVIŠTI

Založení

Pokusný včelín v Zubří byl založen r. 1953, objekt včelína byl dán do provozu v roce 1955. Hlavní zásluhu na jeho vybudování měl učitel z Valašského Meziříčí pan Albín Mareček, první vedoucí Pokusného včelína.

Charakteristika

Pokusný včelín je jedním ze šesti externích pracovišť Výzkumného ústavu včelařského v Dole, s.r.o., u Libčic nad Vltavou (okres Praha východ). Pokusný včelín je umístěn ve valašském městečku Zubří (5000 obyvatel) na okrese Vsetín, v těsném sousedství Rožnova pod Radhoštěm, v lesnatém prostředí rozsáhlého pohoří Beskyd, v nadmořské výšce 420 m n. m. Jaro je poměrně chladné. Snůškové podmínky jsou slabé až průměrné, hlavní snůška bývá nepravidelně z medovice na smrku a nektarová z lip. V oblasti se pěstuje také řepka, ovšem v blízkosti řeky Bečvy málo meduje. Veškerou činnost pracoviště zajišťuje v současnosti jediný pracovník, se sezónními pracemi pomáhá v létě brigádník.

Pracovali zde

Albín Mareček1953 - 1970
Alois Trefílek1970 - 1978
Josef Ručka1979 - 1987
Božena Mizerová1981 - 1996
Ing. Květoslav Čermák, CSc.1997 - 2008
RNDr. Igor Dibusod 2008

Účel a zaměření pracoviště

Posláním Pokusného včelína v Zubří je zajišťovat výzkumné činnosti, pomoc včelařské praxi a šlechtění a chov včelích matek, s původním záměrem pro danou bioklimatickou oblast. Nyní se práce Pokusného včelína neomezuje jen pro oblast Valašska či severní Moravy, má význam pro včelaře v celé České republice. Hlavním zaměřením pracoviště v současnosti je plemenitba kraňské včely - praktické šlechtění, odchov matek a hledání i ověřování nových metod s plemenitbou souvisejících.

Vybavení pracoviště

Velký včelín má dvě křídla na 60 úlů a uprostřed pracovnu s medárnou. Původní úly Univerzály však ve včelíně již nejsou, všechna včelstva se chovají v nástavkových úlech umístěných včelnicově - obr. 1. Pokusný včelín má 100 včelstev na dvou stanovištích: u včelína a jedno v lese v katastru obce. Všechna včelstva jsou v nástavkových úlech typu Optimal, většina v úlech nízkonástavkových s rámky 42x17 cm, 15 včelstev je ve variantě kombinované (tzv. Dadant-systém) - jeden nástavek s rámky 42x36 cm + nízké nástavky - obr. 2. Pro chov matek slouží oplodňáčky "Carnica" z tvrzeného polystyrénu vlastní konstrukce, inseminační aparatura, líheň na matky a ostatní běžné chovatelské potřeby.

obr1

obr2

Obr. 1  Skupina nástavkových úlů

Obr. 2  Úly systému Dadant (vpředu) a úly nízkonástavkové (vzadu)

Chov matek

... zabírá významnou část činnosti pacoviště. Odchov matek se děje v týdeních cyklech. Série se zakládají v chovných včelstvech nejčastěji při matce, přelarvováním do misek z umělé hmoty. Po zavíčkování se matečníky školkují a umisťují v termostatu. Po vylíhnutí se matky označí a přidají do oplodňáčků na asi 0,1 kg včel. Oplodňáčky se vystavují po dvoudenním věznění - obr. 3. Matky se buď nechají spářit volně nebo se česna oplodňáčků zamřížkují a po 7-10 dnech se matky inseminují - obr. 4. Do oplodňáčků s dobrým osazenstvem a dostatkem plodu se po odebrání kladoucí matky očkuje zralý matečník.

obr3

obr4

Obr. 3  Oplodňáčky na stanovišti

Obr. 4  Inseminace matky

Výzkumná činnost

Pracoviště se podílí na řešení výzkumných úkolů ústavu, jež jsou převážně prakticky zaměřené a to:

Choroby včel

Plemenitba

Technologie ošetřování včelstev