Cyklotrasa 5127 Radostín-Golčův Jeníkov

 

Stručný popis:

Cyklotrasa z Radostína do Libice nad Doubravou vede částečně po málo frekventovaných silnicích 2. a 3. třídy

a částečně po cyklistických stezkách. Jen výjimečně a v poměrně krátkých úsecích vede po silnicích první třídy. Na trase či v jejím dosahu jsou různá místa, která stojí za pozornost. Jsou to např. Radostínská rašeliniště, Štíří důl, rybník Řeka, Doubravník,Ranská jezírka, Krucemburk se svými památkami, Libice nad Doubravou a další.

Na trase je celkem 5 zastávek a 10 piknikových míst. Zastávky jsou vybaveny krytým místem pro posezení a informačními tabulemi.Zastávková místa jsou následující: Krucemburk-zastavení u Mikuláše Střely,Podmoklany-U hastrmana,Libice nad Doubravou-Lubjatova tvrz,Vilémov u Jiřího z Poděbrad,Maleč-stanoviště Riegrova studánka.

Pikniková místa jsou v Bezděkově,Sokolovci,Lánech,Čečkovicích,Jeříšně,Běstvině,Pařížově,Heřmanicíc a Golčově Jeníkově a Klášteře.

 

Přejít na podrobný popis

 

1.část Radostín-Libice nad Doubravou

Popisovaná část cyklotrasy je vyznačena modře:

 

 

Profil 1.úseku  (Radostín-Krucemburk) 1.části trasy Radostín-Golčúv Jeníkov

 

Body na trase:

 

1. Radostín

2. Hluboká

3. Štíří důl

4. Krucemburk

 

 

Profil 2.úseku (Krucemburk-Libice nad Doubravou) 1.části trasy Radostín-Golčúv Jeníkov

 

Body na trase:

 

 

1. Krucemburk

2. Ždírec nad Doubravou

3. Libice nad Doubravou

 

 

 

Podoubravská cyklotrasa Radostín – Libice nad Doubravou – Golčův Jeníkov, č. trasy 5127.

Cyklotrasa na 52 km délky ve své podstatné části  kopíruje starou kupeckou stezku z období 10. – ll. století zvanou Liběcká / Libická /. Vede nádhernou krajinou horního Podoubraví, nabízí výšiny / poblíž nultého kilometru 644 m.n.m / i „ nížiny „ –nejnižší místo je v nadmořské výšce 298 m. Prochází dvěmi chráněnými územími – CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. 

Nultý kilometr trasy 5127 je v obci Radostín ležící poblíž Velkého Dářka v okrese Žďár nad Sázavou. Kříží se tam s trasou č. 5061 /zvaná“ Santiniho „ / vedoucí přes Hlinsko a Žďár nad Sázavou do Bystřice nad Perštejnem a s nadregionální trasou č. 16 zvanou „ Českomoravská“, která vede z okresu Chrudim přes Vojnův Městec do Slavonic na rakouských hranicích.

 Po prudkém klesání z nejvyššího bodu  u nultého kilometru prochází  Podoubravská cyklotrasa malebnou vesničkou Hluboká, odkud se otvírá nádherný pohled na 62 ha velký rybník Řeka s kempem ve správě obecního úřadu v  Krucemburku. Za Hlubokou cyklotrasa míjí rekreační středisko Štíří důl, které nabídne možnost ubytování a stravování,  případně odpočinku v klidném prostředí uprostřed nerušené přírody před dalším putováním Podoubravím. Cestou ze Štířího dolu stezka prověří fyzickou kondici cyklistů- prudké klesání střídané prudkým stoupáním, spousta zatáček na silnici, ale další cíl se před Vámi náhle otevře krásným výhledem na Krucemburk. Odpočinout si můžete na  zastávce č. 1 značené „Zastavení u Mikuláše Střely „. V bezprostřední blízkosti je možnost ubytování a stravování v  Ubytovně a vinárně u Pecinů nebo lehkého občerstvení v pohostinství Pepino a smíšeném zboží Žižka . Načerpat vědomosti nejen o Krucemburku, ale i o všech dalších obcích, kterými vede Podoubravská cyklotrasa, můžete v blízkém informačním středisku v budově obecního úřadu . Zároveň si prohlédnete pamětní síň Mistra Jana Zrzavého. Poklonit se památce Mistra můžete u jeho hrobu na katolickém hřbitově nad náměstím.

Z Krucemburku nespěchejte , nabízí totiž další zajímavosti ze svých celkem čtrnácti státem chráněných kulturních památek, mezi nimiž jsou mimo jiné i díla sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského a architekta Josefa Gočára. Ve večerní  době můžete jít do letního kina / v případě ubytování v Krucemburku /, během dne doporučujeme návštěvu rekreační oblasti u rybníka „Řeka „, odkud Vás směrem na jihovýchod kvalitní spojky vhodné pro všechny typy kol dovedou zdravými smíšenými lesy asi po třech kilometrech na „Ranský Babylon „ a Ranská / někdy zvaná Borovská / jezírka. Je to nádherný kout přírody, který stojí za shlédnutí. Z Krucemburku pojedete po nově vybudované části cyklostezky souběžně s hlavní silnicí č. 37/I do Ždírce nad Doubravou. Čeká Vás průjezd okrajem města po poměrně frekventované komunikaci s rušnou křižovatkou silnic č. 37 a 34 u restaurace „ U Lázničků „. Ve Ždírci máte možnost stravování ve výše zmíněné restauraci nebo v blízkém bistru DAS nebo DIPP. Stravování včetně ubytování nabízí penzion Filippi u vlakového nádraží. Za restaurací u Lázničků za železničním  přejezdem trati Havlíčkův Brod – Pardubice opustíte hlavní silnici a přejedete vlevo na nový úsek cyklotrasy, která vyústí před hřbitovem v Horním Studenci. Dál budete pokračovat po silnici třetí třídy.

Horní Studenec  s kostelem sv. Václava a dřevěnou roubenou zvonici se zvonem z roku 1583  přechází v Nový Studenec. Do obou obcí přivede cyklisty silnice prudce klesající od hřbitova v Horním Studenci . Na konci Horního Studence před dalším klesáním se vpravo otevře nádherný výhled na stráně Železných hor, které si krásou nezadají se stráněmi krkonošskými. Za Novým Studencem se hluboké údolí pozvolna otevírá a vítají Vás Podmoklany .

Čistá útulná obec nabídne posezení  na zastávce č. 2 zvané „ U hastrmana „podle sochy tam umístěné. Občerstvit se můžete ze svých zásob nebo nákupu v místní prodejně. Od

„ hastrmana „ není třeba spěchat. Na zastávce je možnost grilování, osvěžení se v koupališti, případně po načerpání sil se můžete vrátit několik set metrů zpět a odbočit vlevo do osady Hudeč, kde jakoby se zastavil čas v kouzelných domcích s mnoha prvky původní lidové architektury. Milovníky vzácné květeny v okolí Podmoklan zaujmou lokality Zlatá louka a Mokřadlo. Zajímavá je i návštěva myslivecké střelnice v obci Branišov, kde se pořádají každoroční celorepublikové soutěže ve střelbě na asfaltové holuby.

Cesta z Podmoklan dále po trase 5127 Vás asi po 2 km dovede na křižovatku u Sloupna  se zastávkou č. 2A.  Ti, kteří chtějí spatřit chráněnou „ tisíciletou „lípu ve Štikově nebo nejvyšší vrchol Železných hor Vestec / 668 m n.m / s nádhernou vyhlídkou do krajiny / v dohledné době zde bude rozhled umocněn rozhlednou /, opustí cyklotrasu a odbočí vpravo na prudce stoupající silnici ke Slavíkovu. Budete-li pokračovat po cyklotrase, dostanete se ze Sloupna do obce Bezděkov se zastávkou č. 3 . Po příjezdu do Dolních Sokolovců opusťte na chvíli cyklotrasu, neodbočujte uprostřed obce vpravo , jak velí ukazatel, ale jeďte rovně asi 0,5 km lesem k odbočce vlevo . Tou se dostanete k zastávce č. 4 nedaleko chaty Doubravka. Zde doporučujeme postarat se o zabezpečení kola proti krádeži a po případném občerstvení ve stánku se vydejte po červené turistické značce pěšky do nejkouzelnějších míst na cyklotrase, do údolí Doubravy. Kaňonovité údolí se skalními útesy až 60 m vysokými / vyhledávanými i horolezci / místy řeku svírá a nutí ji k rychlejšímu běhu a překonání obtížných úseků pomocí vodopádu, místy jí nabízí široké zátočiny k odpočinku. Naučná stezka údolím poskytne spoustu zajímavých informací a dovede Vás proti proudu řeky do obce Bílek. Zpět k zastavení č.4 a svým kolům se můžete vrátiti po pohodlné lesní cestě. Strávíte asi 2 hodiny v nádherné přírodě v blízkosti řeky a poté se na kolech vydáte zpět do Dolních Sokolovců a z nich po málo frekventované asfaltové spojce do Libice nad Doubravou.

Podle této jedné z nejstarších obcí podoubravského regionu je pojmenována původní Liběcká stezka. Na zastávce č. 5 Vás čeká dřevěný Ljubjata  se svým věrným psem. Pověst o něm a založení Libice zveřejněná na informační tabuli Vás vrátí do 10. století . Po přečtení údajů o současnosti obce můžete zamířit do protějšího hostince „ U Bambuchů „. Libice dýchá klidem a zdravým dechem Železných hor, minulost se tady nenásilně snoubí se současností.Využijte možnosti seznámit se s ní blíže. „ Pilnův statek „, ve kterém je turistická ubytovna ve správě obecního úřadu, nabízí nadstandardní ubytování ve dvou až šestilůžkových pokojích za nestandardně nízkou cenu a slevu pro členy KČT.

Cestou z Libice nad Doubravou Vás okouzlí nádherný výhled na zalesněné straně Železných hor. Nenáročný úsek cyklotrasy Vás přivede do obce Lány  / zastávka č. 6 / ležící v těsné blízkosti sedm století staré duté lípy, do které lze i vstoupit. Následuje dlouhý sjezd přes malebnou osadu Předboř a Jeníkovec do Malče   k zastávce č. 7,která je umístěna za

víceúčelovou budovou / OÚ, pohostinství / uprostřed obce. Zastavení se sochou víly nese název „ U Riegrovy studánky „ na počest F. L. Riegra, který koupil malečské panství v roce 1862. V zámku jsou dodnes zachovány interiéry pracoven F.L. Riegra a F. Palackého / zámek je v soukromém vlastnictví /.

V obci je možnost občerstvení. Z kopce Hradiště je pěkný výhled do okolí. Z Malče pokračuje cyklotrasa 5127 do Čečkovic  k zastávce č. 8 . Zájemci mohou odbočit za Malčí u benzinového čerpadla vpravo na Rušinov a Klokočov. Dominantou této obce je známá „ tisiciletá  klokočovská lípa“. Z Klokočova můžete pokračovat do Seče a strávit pěkné chvíle u přehrady.

Vrátíme se však zpět na naši cyklotrasu a pojedeme k zastávce č. 9 nedaleko místního obchodu v obci Jeřišno. Pokračovat budeme obcemi Chuchel a Rostejn do Drhotína. Z této obce pojedeme poněkud více frekventovanou silnicí do starodávné  obce Běstvina. V kaštanové aleji s kostelem, dílem G.B. Santiniho, najdeme  zastávku č.10.

Před opuštěním Běstviny si můžeme prohlédnout i další Santiniho dílo – kapličku nedaleko zámku uprostřed obce.

V Běstvině trasa odbočuje jihozápadním směrem a začíná se vzdalovat Železným horám. Nabídne Vám však zastavení č. 11 nedaleko vodního díla Pařížov. Dostanete se k němu odbočením z trasy na kraji obce doleva po asfaltové cestě po asi půlkilometrové vzdálenosti. Možnost shlédnout toto dílo si nenechte ujít. Kamenná přehradní zeď s kruhovými věžemi dokončená v roce 1913 z důvodu zamezení povodní na řece Doubravě svým gotizujícím slohem vyvolá v každém zvláštní náladu.

Uvědomíte si odvahu a moc člověka, který dokáže spoutat přírodní živly a do krajiny vložit dílo, které přetrvává věky. Vstup na hráz je umožněn od 8 do 20 hodin. Pokud bude brána uzavřena, zazvoňte na ochotného hrázného. Po prohlídce přehrady se vrátíme zpět do Pařížova, přejedeme na druhý břeh řeky Doubravy a pojedeme  k zastávce č. 12 cyklotrasy v malé obci Heřmanice. Odtud je blízko do historií bohatého Vilémova, což dokladují i dřevěné sochy na zastávkách č. 13  na náměstí ve Vilémově / Jiří z Poděbrad / a

 č. 13 a v nedalekém Klášteře / mnich /.

Vilémov Vám nabídne zajímavé historické stavby / kostel, zámek a v něm veřejnosti přístupné Informační centrum EU s knihovnou  /.

V obci je možnost občerstvení a od října 2002 i ubytování. Znalci historie se mohou podívat do nedalekého Uhrova na místa , kde podepsal smlouvu o míru Jiří z Poděbrad s Matyášem Korvínem. Bylo to prý pod dosud živou památnou lípou.

Návštěvu si zaslouží i nedaleká obec Borek, kde je zatopený velký lom s nezvyklou zelenomodrou barvou vody.

Vrátíme-li se do Vilémova zpět na cyklotrasu, projedeme obcí Spytice kolem Jezuitského rybníka s ostrovem uprostřed, mineme Sirákovice a dostaneme se k cílové zastávce ve spodní části náměstí u hotelu Slunce v Golčově Jeníkově.

Tady naše náročné, ale zajímavé a krásné putování pod Železnými horami, začínající ve východním cípu Žďárských vrchů, končí. Pokud se Vám Podoubravská cyklotrasa líbila a jste spokojení s tím, co Vám nabídla nejen příroda, ale i obce na svých zastaveních na trase, d o p o r u č t e   j i svým známým. I na ně čeká současnost i historie míst, kterými cyklotrasa 5127 prochází. A Vás v našem regionu znovu rádi přivítáme – propříště třeba při průjezdu trasy v opačném směru, tzn. od Golčova Jeníkova do Radostína. Tento směr je fyzicky mnohem náročnější, ale přesto krásný.

         Těšíme se na shledání .

                                         Představitelé obcí Podoubraví

 

 

 

 

 

 

předchozí stránka úvodní stránka