Česká asociace rusistů
(ČAR)

Česká asociace rusistů (ČAR) založena a registrována 3.9.1975.doložka a pokračování 6.12.1990. je dobrovolnou a nezávislou zájmovou organizací s profesní orientací, sdružující učitele RJ a literatury, překladatele, vědecké a kulturní pracovníky, umělce a studenty, je kolektivním členem MAPRJAL.

Cílem ČAR je

Představitelé:  

Současný stav

V posledních letech dochází k určitému zvýšení zájmu o studium ruštiny ne středních školách, na čemž má nesporně výrazný podíl trojdílný učební a metodický komplex Raduga, zpracovaný rusistickým kolektivem z pedagogické fakulty UK v Praze pod vedením předního didaktika výuky cizích jazyků prof.dr. Stanislava Jelínka a vydaný plzeňským nakladatelstvím Fraus. O studium rusistiky na filozofických a pedagogických fakultách univerzit je stále velký zájem. Obavy vzbuzuje stárnutí pedagogických kolektivů a obtížné získávání mladých učitelů. Především z ekonomických důvodů.

Základní školy jsou bohužel stále téměř bez ruštiny. Střízlivý optimismus vzbuzuje naděje na zavedení druhého cizího jazyka na ZŠ v souvislosti s úsilím ČR o příjetí do Evropské unie. Na druhé straně však ze stejného důvodu stále reálněji hrozí neuvážená nekvalifikovaná a ve svých důsledcích škodlivá monopolizace angličtiny, případně němčiny jako pivinných jazyků.

Z aktivit ČAR jsou stále vysoce ceněny pravidelně se opakující akce a činnosti jako je celostátní metodický seminář v Brně a v Lysé nad Labem.

ČAR je spolupořadatelem Olomouckých dnů rusistů na FF UP v Olomouci - letos se uskutečnil již 16.ročník, na mezinárodních konferencích Russkij jazyk v sfere bizněsa na FF Ostravské univerzity, na konferencích Ústavu slavistiky FF MU v Brně, těšících se rovněž velkému zájmu ze zahraničí, stejně jako mezinárodní konference a odborná kolokvia organizavaná u příležitosti jubileí: A.Achmatovové, M.Bulgakova, M.Cvetajevové, S.Jesenina, V.Majakovského, B.Pasternaka, A.Puškina.

 

Bulletin č. 15

Bulletin č. 16

Bulletin č. 17 - 1.část

Bulletin č. 17 - 2.část

Bulletin č. 18


©1999-2004 Rossica.
Všechna práva vyhrazena