Materiály k dějinám zámeckého divadla v Litomyšli
Sborník, vydaný sdružením v prosinci 2003. Ke stažení je zde resumé všech článků obsažených ve sborníku.

Zámecké divadlo v Litomyšli - dokumentace
(textová část bez příloh)
Dokumentace vznikla v roce 2001 díky příspěvku sdružení CORA (z grantu Packard Humanities Institute). Kromě textu obsahuje řadu příloh; některé její závěry byly v průběhu dalšího studia revidovány.

Zámecké divadlo v Litomyšli a činnost občanského sdružení Milislav
Článek shrnující první fázi činnosti sdružení; otištěno v Památkový ústav Pardubice - Výroční zpráva za rok 2001, Pardubice 2002, s. 142-147.

Litomyšlské zámecké divadlo - otázky obnovy a prezentace
Referát na konferenci restaurování a ochrana památek v pobočce Slezské univerzity v Krnově. Bez poznámkového aparátu otištěno ve sborníku z této konference, Opava 2002, s. 15-17.

Možnosti a perspektivy obnovy, ochrany a využití litomyšlského zámeckého divadla
(textová část bez příloh)
Studie, dokončená v prosinci 2002, vznikla díky grantu Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Shrnuje současný stav divadla a možné varianty jeho oprav a využití.

Zpět na začátek stránky |    | Zpět do hlavního menu |